29. oktober 2018

SPOC skal være med til at skabe bedre og grønnere internet

DG’s Centre for Silicon Photonics for Optical Communication (SPOC) skal samarbejde med Aarhus Universitet og 12 danske virksomheder i et nyt tre-årigt Grand Solutions projekt kaldet INCOM. Projektet er støttet med 100 millioner DKK fra blandt andet Innovationsfonden og sigter mod at forbedre infrastrukturen for internettet gennem en hurtigere og grønnere løsning.

Billedet viser indmaden af en computer.
Billedet viser indmaden af en computer. Foto: Thomas Kvistholt, Unsplash

Siden årtusindskiftet er internettrafikken tusindedoblet og står i dag for omkring 10 procent af verdens samlede elektricitets-forbrug. Den medfølgende massive stigning i data-trafik betyder, at der er behov for udviklingen af en ny teknologi til at skabe en forbedret digital infrastruktur, som kan håndtere de enorme trafikmængder bedre. Ligesom at øget trafik på landets veje og cykelstier skaber behov for bedre et vejnet, skal nutidens datatrafik bruge mere plads, og trafikken på nettet skal ligesom på vejene være hurtigere og grønnere i fremtiden.

I et nyt tre-årigt såkaldt Grand Solutions-projekt, kaldet INCOM, samles forskere fra DTU, heriblandt fra grundforskningscentret SPOC, med forskere fra Aarhus Universitet og 12 danske virksomheder. Projektet har til opgave at skabe bæredygtige nye løsninger til den kommende generation af kommunikations-infrastruktur. Projektet er støttet med i alt 100 mio. DKK, hvoraf 60 mio. DKK er fra Innovationsfonden. Samarbejdet tæller desuden mere end 15 associerede partnere, hvoraf hovedparten kommer fra industrien.

”Projektet er direkte affødt af vores forskning og resultater opnået i SPOC, men involverer også emner, der rækker udover SPOC, emner defineret af industripartnerne. Hovedtanken er, at forfølge knowledge transfer fra universiteterne til en række virksomheder i Danmark i samarbejde med en række store udenlandske spillere, og hvor den opnåede viden for en stor dels vedkommende er opnået i SPOC,” fortæller professor Leif Oxenløwe, der er centerleder ved SPOC og idémanden bag projektet.

”For en forskningsgruppe som min, er det helt ideelt at have mulighed for at bedrive langsigtet ide-baseret forskning med et grundforskningscenter, som så kan afføde ideer, der kan afsættes i et innovations-projekt"

Professor Leif K. Oxenløwe

Centerleder ved SPOC

Gennem udviklingen af en ny infrastruktur og energivenlige bredbåndsløsninger er det blandt andet INCOM’s formål at skabe vækst i industrien. De deltagende virksomheder forventer omtrent fem år efter INCOM-projektet at have øget deres årlige omsætning fra få til flere hundrede millioner kroner, samt at den samlede beskæftigelse stiger med omkring 100 nye job.

”For en forskningsgruppe som min, er det helt ideelt at have mulighed for at bedrive langsigtet ide-baseret forskning med et grundforskningscenter, som så kan afføde ideer, der kan afsættes i et innovations-projekt med mulighed for mere umiddelbar indflydelse på dansk industri,” forklarer professor Oxenløwe.

Det er blandt andet INCOM’s ambition at gøre det muligt at reducere antallet af lyskilder til at drive internettet ved at gøre én laser i stand til at erstatte flere hundrede lasere. Dette vil give en enorm effektbesparelse i hele nettet og i landets datacentre og kan samtidig øge datahastigheder på mere end 400 GBit/s. Derudover arbejder INCOM også på at integrere et chip-kredsløb med lys, der vil revolutionere området, idet det vil reducere prisen og effektforbruget betydeligt, da størstedelen af signalbehandlingen, der pt. foregår elektrisk, i stedet kan laves direkte i det optiske domæne. Dette betyder med andre ord, at det anvendte energiforbrug, når lys konverteres til elektricitet, fjernes helt. 

”Ny teknologi kan hjælpe os med at løse en lang række konkrete udfordringer og skabe et bedre samfund, men det kræver også store mængder energi. Det her er et spændende projekt, da det er helt afgørende, at vi får gjort den digitale infrastruktur mere energieffektiv”, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Læs mere om projektet i en pressemeddelelse fra DTU her.

Mere information om projektet kan findes på INCOM’s hjemmeside her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev