20. november 2017

Slutningen på ”Pump Fiction”: Centerleder Poul Nissen publicerer i Nature Journal of Science

De mere end 1000 forskellige celler i menneskekroppen er i stand til at flytte energi og stof til de steder i kroppen, hvor der er brug for det og på den måde sikre, at kroppen er en velfungerende maskine. Det er nu lykkes Poul Nissen, centerleder ved PUMPkin, og hans forskningshold at afdække basale indsigter i hidtil ukendte aspekter af kroppens molekylære funktioner. Teamets eksperimenter har særligt givet indsigt i, hvordan et enkelt molekyle i den molekylære ”motor”, kendt som kalcium-pumpen, fungerer. Opdagelsen er netop offentliggjort i den førende, videnskabelige journal, Nature.

Læs mere om forskerholdets metodiske tilgang i Nature-publikationen

Den såkaldte kalcium-pumpe måler blot få nanometer – milliontedele millimeter – på hvert led, og den sidder i cellemembranerne på vores krop. Den lille pumpe er dog vigtig, og ophørte den med at virke, ville cellerne stoppe med at kommunikere.

Poul Nissens team, PUMPkin, og deres studie påviser, hvordan kalcium-pumpen fungerer i vores krop som en slags ”ensretter” i molekylestørrelse inde i vores krop. Viden om pumpen er afgørende for, at vi kan forstå energiregnskabet i kroppen, samt hvorledes cellerne bruger kroppens brændstof, ATP, til at holde pumperne kørende.

”Vi er nu kommet nærmere en forståelse af, hvordan ionpumpen sikrer cellernes funktionalitet, og vi har i hidtil uset detaljegrad klarlagt, hvordan ioner egentlig transporteres ud af cellen. Den grundviden om biofysiske processer er utroligt værdifuld, og vil have stor betydning for indsigten i livsprocessor og på sigt bl.a. sygdomsbekæmpelse,” udtaler grundforskningscenterleder Poul Nissen.

Centerets bevillingsperiode startede i 2007 og slutter i år, og holdets opdagelse af hidtil ukendte aspekter af cellepumper må siges at være en fin krone på værket – og en måde, hvorpå celle-“pump fiction” bliver celle-“pump fakta”.

Læs Aarhus Universitets artikel om udgivelsen her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev