8. februar 2023

Retten til fri bevægelse

Friheden til at rejse over grænser har altid været afgørende for vores udvikling og overlevelse gennem menneskets historie. Tidligere var det geografiske og teknologiske begrænsninger, der bestemte, hvordan og hvorhen vi kunne bevæge os i verden. I dag er det i høj grad jura, der styrer vores adgang til mobilitet.

Billedet illustrerer verdens kommercielle flyruter. Det eksemplificerer samtidig, hvordan juridiske regler påvirker global adgang til flyrejser og andre former for menneskelig mobilitet.

Men hvordan samvirker de forskellige juridiske regler og strukturer? Hvilke uforudsete konsekvenser skaber de for folks adfærd og mobilitet? Og hvad sker der, når regler støder sammen og skaber konflikter?

Det er nogle af de ting, som det nye grundforskningscenter MOBILE skal undersøge. Centret har netop fejret den officielle åbning, og centerleder professor Thomas Gammeltoft-Hansen ser frem til at forene flere forskellige forskningsgrene med sigte på at lægge kimen til et helt nyt forskningsfelt.

Vil sætte rammerne for nybrud

– En af de store udfordringer ved at arbejde på det her område er, at der ikke er noget etableret forskningsfelt til at starte med. I dag er det sådan, at dem, der arbejder med fx migration, turisme eller fri bevægelighed sjældent taler sammen, forklarer Gammeltoft-Hansen og fortsætter:

– Noget af det unikke ved et grundforskningscenter er, at det skaber mulighed for at bringe nogle forskere sammen, som normalt ikke ville sidde i samme rum. Og de kan skabe denne her kerne, hvor vi prøver at få en bedre forståelse af, hvordan de her ting faktisk ser ud, og hvad der sker på tværs af de skel, vi normalt arbejder med indenfor den juridiske forskning.

Internationalt samarbejde sikrer lokal forankring

MOBILE’s ambition er ikke kun at undersøge, hvordan mobilitetsregler ser ud i vores del af verden, men også at prøve og forstå, hvordan reglerne måske ser ud i Sydamerika eller i Vestafrika. Derfor har de allieret sig med gode internationale samarbejdspartnere, som betyder, de har et lille forspring, når det gælder om at sikre en lokal forankring i de forskellige regioner, de skal arbejde i. Det bliver desuden vigtigt at rekruttere ph.d.er og postdocs, der har en forståelse for retssystemerne i de forskellige regioner.

– Jeg håber, at vores forskning kan bidrage til en forståelse af, hvor forskelligt man kan designe mobilitetsregler, og at vi bliver klogere på, hvad der sker, når vi vedtager regler på ét område, og det så måske ender med at have konsekvenser for alle mulige andre former for mobilitet, slutter Gammeltoft-Hansen.

Gammeltoft-Hansen tilføjer, at muligheden for at skabe nybrud desuden hænger tæt sammen med, at de i centret prøver at sætte en anden og mere tværfaglig analyseramme, der på den ene side kan tale til mobilitetsforskning i andre discipliner og på den anden side bruge emnet til at belyse generelle juridiske problemstillinger.

Mere om MOBILE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev