25. oktober 2019

Nyt fra McGrath’s Niels Bohr Professorat i the Lancet: Psykisk syge dør mange år tidligere end andre

PRESSEMEDDELELSE: Ny forskning fra Aarhus BSS bekræfter, at personer med psykiske lidelser har en større risiko for en for tidlig død. En sammenligning med den generelle befolkning viser, at den forventede levealder for mænd og kvinder med psykiske lidelser i gennemsnit er henholdsvis 10 og 7 år kortere.

Baseret på registerdata fra 7,4 millioner mennesker, der har boet i Danmark mellem 1995 og 2015, er den nye landsdækkende befolkningsundersøgelse fra Center for Registerforskning ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet det mest detaljerede studie, der nogensinde er blevet foretaget af dødelighed blandt mennesker med psykiske lidelser.

”Det er velkendt, at mennesker med psykiske lidelser dør tidligere end den generelle befolkning. For første gang kan vi imidlertid præsentere et detaljeret studie, hvor vi nærmere har undersøgt dødelighed inden for specifikke typer af psykiske lidelser. Dertil har vi anvendt nye metoder til at måle den forventede levealder, som er mere præcise end dem, der er brugt før,” udtaler Dr. Oleguer Plana-Ripoll, der er postdoc og hovedforfatteren bag undersøgelsen.

Resultaterne er netop blevet offentliggjort i The Lancet, der er et af de mest prestigefyldte medicinske tidskrifter i verden.

Nye detaljer om psykiske lidelser og for tidlig død

Det nye studie undersøger dødeligheden blandt personer med forskellige typer af psykiske sygdomme. Til formålet fik forskerne adgang til at studere anonymiserede data fra de danske sundhedsregistre. Resultaterne giver ny indsigt i, hvilken påvirkning psykiske lidelser har på   mennesker, der lever med lidelser som depression, angst og misbrugslidelser.

”De fleste studier tager udgangspunkt i ”mortalitetsrater”, der er en måde at estimere risikoen for dødsfald hos personer med psykiske lidelser sammenlignet med dem uden. Vores studie undersøger, hvordan mortalitetsraterne forandrer sig afhængigt af type af psykisk lidelse, alder og for henholdsvis mænd og kvinder. Udover at kigge på for tidlig død gav data fra sundhedsregistrene os også mulighed for at udforske de specifikke årsager til dødsfaldene såsom cancer, diabetes og selvmord,” siger Oleguer Plana-Ripoll.

”Risikoen for en for tidlig død var højere for personer med psykiske lidelser på tværs af alle aldre,” tilføjer Oleguer Plana-Ripoll.

 10 og 7 år kortere forventet levealder

I undersøgelsen af den forventede levealder fandt forskerne, at mænd og kvinder med en psykisk lidelse i gennemsnit har en forventet levealder, der er henholdsvis 10 år og 7 år lavere, efter at lidelsen er diagnosticeret, sammenlignet med den gennemsnittelige dansker på samme alder.

”For eksempel har personer med en depression, eller en anden type af humørsygdom, der er en af de mest almindelige psykiske lidelser, en højere mortalitetsrate. Foruden en øget risiko for død på grund af selvmord, kunne vi også bekræfte en øget risiko for død på grund af somatiske forhold som cancer, luftvejslidelser og diabets. Vi fandt, at mænd og kvinder med humørsygdomme generelt har en forventet levealder, der er henholdsvis 7,9 og 6,2 år kortere, efter at lidelsen er diagnosticeret, sammenlignet med den gennemsnittelige dansker på samme alder,” siger Dr. Plana-Ripoll.

Bekymrende aspekter ved forhøjet dødelighed

Studiet er gennemført som en del af Niels Bohr Professoratet ved Aarhus Universitet, et forskningsprogram ledet af professor John McGrath. Forskningen er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond og har til formål at udforske innovative metoder, der relaterer sig til psykiatrisk epidemiologi. Ifølge John McGrath afslører det nye studie bekymrende aspekter ved dødelighed blandt personer med psykiske lidelser.     

”For eksempel fandt vi et usædvanligt mønster for mænd, der lider af en psykisk lidelse. Stik imod vores forventninger taber de relativt få leveår på grund af cancer-relaterede dødsfald sammenlignet med den generelle befolkning. Det skyldes imidlertid, at selvom de har en større risiko for at dø af cancer, så er det langt mere sandsynligt at de vil dø af en hjertekarsygdom eller lungesygdom i en ung alder sammenlignet med den generelle befolkning. Det er et nyt og ret nedslående resultat,” siger professor John McGrath.

”Vores studie understreger det enorme behov, der er for at forbedre den generelle sundhed for de mennesker, der lider af en psykisk lidelse,” tilføjer John McGrath.

Find den oprindelige pressemeddelelse hos Aarhus Universitet her

Find den videnskabelige artikel via The Lancet her

Besøg websitet om resultaterne fra Niels Bohr Professoratet her

 

Kontakt

Dr Oleguer Plana-Ripoll

National Centre for Register-based Research

Aarhus BSS, Aarhus University

Tel: +45 42688115

opr@econ.au.dk

 

Professor John McGrath

National Centre for Register-based Research

Aarhus BSS, Aarhus University

Tel: +45 87165312

Email: j.mcgrath@uq.edu.au

Tilmeld dig vores nyhedsbrev