10. januar 2020

Pressemeddelelse: DNRF Chair – Nyt virkemiddel skal styrke universiteternes evne til at rekruttere

DNRF Chair er et nyt virkemiddel, som har til formål at styrke danske forskningsmiljøer med internationale topforskere fra udlandet. Danmarks Grundforskningsfond har netop lanceret DNRF Chair-virkemidlet, som kan søges tre gange årligt af de danske universiteter.

Danmarks Grundforskningsfond har netop lanceret et nyt virkemiddel kaldet DNRF Chair med det overordnede formål at berige og styrke danske forskningsmiljøer.

Virkemidlet sigter mod at hjælpe danske universiteter med at tiltrække og rekruttere fremragende forskere fra udlandet, herunder danskere, der ønsker at vende tilbage fra en international position. En DNRF Chair-bevilling kan benyttes som tilskud til at understøtte og styrke opstarten af forskningsaktiviteter i forbindelse med rekrutteringen.

”Tilskud til opstart af forskningsaktiviteter benyttes i høj grad til at gøre stillinger attraktive i udlandet. For at være konkurrencedygtige har danske universiteter derfor et behov for også at kunne tilbyde fleksible midler til at opstarte forskningsaktiviteter, når de ønsker at rekruttere topforskere fra udlandet. Derfor er vi glade for, at fonden med DNRF Chair-virkemidlet kan styrke danske universiteters evne til at tiltrække dygtige forskere,” udtaler Jens Kehlet Nørskov, bestyrelsesformand for Danmarks Grundforskningsfond.

Alle danske universiteter kan ansøge om en DNRF Chair-bevilling til opstart af forskningsaktiviteter på det fakultet, hvor en nylig eller potentiel international professor fastansættes, og fonden opfordrer til ansøgninger inden for alle forskningsområder. Hvert opslag består af tre ansøgningsrunder fordelt over året, og der tildeles normalt en eller to bevillinger pr. runde. Der accepteres i 2020 kun en ansøgning pr. universitet pr. hver af de tre årlige runder.

DNRF Chair-virkemidlet er indtil videre planlagt til at løbe frem til december 2024, og fonden har i alt afsat 200 millioner danske kroner, svarende til i gennemsnit 40 millioner danske kroner om året. Den gennemsnitlige bevilling er på cirka 5-10 millioner danske kroner. Kun i meget usædvanlige tilfælde kan bevillingen beløbe sig til op mod 20 millioner danske kroner.

Med etableringen af DNRF Chair-virkemidlet følger en omprioritering i fondens uddelinger, hvilket betyder, at det fremover ikke længere er muligt at søge om Niels Bohr Professorater. Virkemidlet blev lanceret i 2013, og de nuværende Niels Bohr Professorater løber frem til 2021/2022.

Meget mere information om DNRF Chair kan findes her

Det aktuelle opslag samt ansøgningsskema kan findes på engelsk her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev