5. oktober 2017

Postdoc Mette Bendixen fra CENPERM publicerer artikel i Nature om sammenhængen mellem global opvarmning og voksende Grønlands-deltaer

Forskere fra Center for Permafrost (CENPERM) ved Københavns Universitet publicerer i dag om udviklingen af grønlandske deltaer i en artikel i Nature.

Professor og centerleder Bo Elberling, fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning udtaler, at: ”Artiklens førsteforfatter, Mette Bendixen er lidt af en trendsætter i sit arbejde med Google Earth for at dokumentere markante ændringer i det arktiske landskab”.

Arbejdet er centralt for Mettes nu afsluttede PhD-projekt ved CENPERM og desuden sket i tæt samarbejde med Lars Lønsmann Iversen, som har været ansvarlig for den statistiske behandling af data.

Læs om arbejdet i Politiken

Postdoc Mette Bendixen fra Center for Permafrost (CENPERM) og Lars L. Iversen fra Dansk Ferskvands-biologisk Center påviser, hvorledes klimaforandringerne påvirker det arktiske landskab i form af voksende deltaer. Deltaer er vigtige økosystemer for både landbrug og fiskeri, men den globalt stigende vandstand medfører, at mange af verdens deltager vokser og dermed drukner.

Resultatet er blevet til i samarbejde med et større hold af danske, amerikanske og grønlandske forskere. ”Vi undersøgte 121 deltaer ved at kigge på historiske områdefotos taget af den amerikanske hær under Anden Verdenskrig. Vi sammenlignede disse med moderne satellitfotos. På den måde har vi været i stand til at måle ændringer i de grønlandske deltaer og se, hvad der er sket de seneste 75 år” forklarer Postdoc Mette Bendixen.

Billedet viser et delta i Vestgrønland fotograferet i 1985 og til højre det samme delta i 2010. Det viser tydeligt, hvordan deltaet er blevet forlænget med flere kilometer i løbet af denne 25-årige periode.
Billedet viser et delta i Vestgrønland fotograferet i 1985 og til højre det samme delta i 2010. Det viser tydeligt, hvordan deltaet er blevet forlænget med flere kilometer i løbet af denne 25-årige periode.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev