19. januar 2018

Peter Vuust fortæller om fremtidens musikpædagogik og hjerneforskning på konference i Århus

Der var hjerneforskning og musikpædagogik på agendaen, da leder af Center for Music in the Brain (MIB), professor Peter Vuust, holdt oplæg på konferencen Musik og Læring i Musikhuset, Aarhus. Konferencen var arrangeret af Det Jyske Musikkonservatorium og MIB i fællesskab, og flere end 400 musikskolelærere fra hele landet deltog. Konferencen, der på sin første dag havde fokus på hjerneforskning og musikalsk læring, indeholdt udover Vuust også oplæg fra de tre internationale forskere Eckart Altenmüller (D), Mari Tervaniemi (FI) og Glenn Schellenberg (CAN).

Vuusts oplæg på konferencen om Musik og Læring havde titlen ”Groove on The Brain” og satte fokus på de mekanismer, der gør mennesker i stand til opleve og forstå rytme.

Udgangspunktet er teorien om ’predictive coding’, der danner ramme om en stor del af den forskning, der finder sted på MIB. Predictive coding betegner den menneskelige hjernes måde at opfatte og afkode den verden, der omgiver os gennem forudsigelse af fremtiden. Når noget afviger fra vores forudsigelse, reagerer hjernen. Der opstår en fejlmeddelelse (prediction error), som sendes videre i systemet og sørger for, at vores modeller for, hvad der skal ske, er opdaterede. Disse afvigelser fra forudsigelsen bliver ved gentagelse til regelmæssigheder, hvorved læring opstår.

Vuust modtog i 2017 dansk lydpris for sin indsats i den danske lydbranche

Vuust og MIB har tidligere undersøgt, hvorvidt musikalsk gehør påvirker børns arbejdshukommelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev