7. januar 2021

Professor Peter Jørgensen modtager DG’s nyeste virkemiddel DNRF Chair

I starten af 2020 blev Danmarks Grundforskningsfonds nyeste virkemiddel DNRF Chair lanceret, hvor det overordnede formål er at styrke danske forskningsmiljøer ved at samle internationale, såvel som danske, topforskere i Danmark. Professor Peter Jørgensen fra Newcastle Universitet er den anden i rækken til at modtage en DNRF Chair bevilling til forskning i matematik og algebra.

Professor Peter Jørgensen.
Professor Peter Jørgensen. Foto: Kathrine Tang Riewe

Professor Peter Jørgensen fra Newcastle Universitet er den anden i rækken til at modtage Danmarks Grundforskningsfonds nyeste virkemiddel DNRF Chair. I starten af 2020 blev det nye virkemiddel lanceret med henblik på at styrke danske forskningsmiljøer ved at bringe både internationale og danske topforskere med en international position til Danmark.

“Danmarks Grundforskningsfond spiller en afgørende rolle for dansk grundforskning.  Udnævnelsen til en DNRF Chair har gjort det muligt at flytte min forskningsgruppe fra Newcastle til Aarhus, hvilket kun kunne lade sig gøre med en betydelig ekstern bevilling.  Jeg imødeser, at min DNRF Chair vil være til stor nytte for min forskning i de kommende år,” fortæller professor Jørgensen.

Det nye virkemiddel vil foreløbigt løbe frem til december 2024, hvor det er forventet, at fonden årligt vil tildele omkring tre DNRF Chair-bevillinger. Der er blevet afsat 200 millioner danske kroner til virkemidlet, hvor den gennemsnitlige bevilling er på cirka 5-10 millioner danske kroner.

Alle danske universiteter kan ansøge om en DNRF Chair-bevilling som tilskud til opstart af forskningsaktiviteter på det fakultet, hvor en potentiel eller nyligt rekrutteret international professor fastansættes.

“Peter Jørgensens ankomst til Institut for Matematik ved Aarhus Universitet har givet et skud adrenalin til matematikgruppen, hvor han nu er instituttets ansigt udadtil inden for disciplinen Algebra.  Vi er meget glade for, at Danmarks Grundforskningsfond har valgt at tildele Peter en DNRF Chair, hvilket giver ham mulighed for at opbygge en gruppe omkring sin person, og dermed videreføre det høje niveau af forskning han bedrev i sin tidligere stilling som professor i matematik ved Newcastle Universitet, England.  Udover at være en usædvanlig dygtig forsker og forskningsleder, er Peter også en exceptionel formidler og underviser, så hans aftryk vil fremover være at finde på alle aspekter af instituttets virke,” siger Jacob Schach Møller, institutleder ved Institut for Matematik ved Aarhus Universitet.

Alle bevillingerne bliver tildelt af Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse på grundlag af et årligt offentligt opslag. Hvert opslag består af tre runder fordelt over året. Der tildeles normalt kun en eller to bevillinger pr. runde.

Du kan læse mere om bevillingen DNRF Chair her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev