30. april 2020

Personer med mentale lidelser har større risiko for at udvikle fysiske sygdomme

Kvinder med angstlidelser har 50 procent større sandsynlighed for at udvikle hjertesygdomme eller slagtilfælde. Det viser et nyt landsdækkende studie fra Aarhus BSS ved Aarhus Universitet, hvor forskere har kortlagt forholdet mellem mentale lidelser og en række alvorlige fysiske sygdomme.

(Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet)

Det nye studie fra John McGrath’s Niels Bohr Professorat ved Center for Registerforskning (NCRR), Aarhus BSS, giver ny indsigt i risikoen for at udvikle fysiske sygdomme, når man er diagnosticeret med en mental lidelse. Studiet er baseret på registerdata fra 5,9 millioner danskere i perioden 2000-2016, og er dermed det hidtil mest detaljerede studie, der er foretaget om fysisk helbred hos mennesker med mentale lidelser.

Center for Registerforskning har tidligere publiceret et velkendt studie, hvor man fandt, at der var højere dødelighed blandt mennesker med mentale lidelser. Det blev til dels tilskrevet selvmord. De nye forskningsresultater gør det tydeligere, at fysiske sygdomme også bidrager til den højere dødelighed hos gruppen.

Ny viden kan hjælpe læger

Forskere og praktiserende læger har længe vidst, at mennesker med mentale lidelser har en større risiko for også at blive diagnosticeret med fysiske sygdomme sammenlignet med den generelle befolkning. Det nye studie fra Aarhus BSS er dog det første, der kortlægger sammenhængen mellem en bred vifte af mentale lidelser og en lang række alvorlige fysiske sygdomme.

’I vores studie har vi fundet den generelle risiko for at udvikle forskellige typer af fysiske sygdomme, men vi kan også vise, hvor stor en andel af mennesker med mentale lidelser, der udvikler fysiske sygdomme. Den information kan hjælpe læger med at planlægge behandlingen, når de tager sig af mennesker med mentale lidelser. Studiets resultater understreger, hvilke fysiske sygdomme, man bør screene for og dermed behandle tidligere,’ siger postdoc Natalie Momen, der er hovedforfatter på studiet.

Studiet er publiceret i New England Journal of Medicine, som er blandt de mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter inden for medicinsk forskning.

Opmærksom på flere sygdomme

Over 400 forskellige sygdomspar mellem mentale og fysiske sygdomme er blevet undersøgt. Som ét eksempel fra undersøgelsen har forskerne sammenlignet kvinder med og uden angstlidelser i samme aldersgruppe. Herefter har man set på, hvad sandsynligheden var for at udvikle en hjertesygdom eller et slagtilfælde over tid.

Det nye studie fandt, at kvinder, som er diagnosticeret med angst, har en 50 procent større risiko for at få en hjertesygdom. I løbet af 15 år fra diagnosetidspunktet vil 3 ud af 10 kvinder med angst udvikle en hjertesygdom eller et slagtilfælde.

Forskningsresultatet er endnu mere bekymrende, når man ser på mænd med en misbrugs-relateret mental lidelse som for eksempel alkoholmisbrug. Sammenlignet med mænd i samme aldersgruppe uden misbrugslidelser er risikoen for at udvikle en lever- eller mavesygdom forhøjet med hele 400 procent. En ud af fem mænd med misbrugslidelser vil i løbet af 15 år også udvikle en lever- eller mavesygdom.

Påvirker livskvaliteten

Studiet har undersøgt 10 typer af mentale lidelser og 9 brede fysiske sygdomskategorier, som for eksempel hjerte- og mavesygdomme. Resultatet er, at der for langt de fleste mentale lidelsers vedkommende er en forhøjet risiko for at udvikle en af de fysiske sygdomme, der optræder i undersøgelsen.

’Det påvirker livskvaliteten, når fysiske sygdomme ofte følger mentale lidelser. De ramte har brug for at blive fulgt tættere og få yderligere lægebehandling. Vi ved, at disse fysiske sygdomme kan reducere deres forventede levealder. Vi har derfor brug for at udvikle et bedre sundhedstilbud til mennesker med både mentale lidelser og fysiske sygdomme,’ siger Anders Prior, der er almen praktiserende læge og medforfatter på studiet.

Forskerne bag

Studiet er blevet udført som en del af et Niels Bohr Professorat ved Aarhus Universitet, ledet af Professor John McGrath. Centret er støttet af Dansk Grundforskningsfond, og dets forskning udforsker innovative metoder relateret til psykiatrisk epidemiologi.

Natalie Momen er postdoc specialiseret i epidemiologi og Anders Prior er almen praktiserende læge samt postdoc med ekspertise indenfor komorbiditet (sammenhæng mellem sygdomme).

Den videnskabelige artikel kan findes hos New England Journal of Medicine her

Find den originale pressemeddelelse hos Aarhus BSS her

Læs desuden mere om, hvordan psykiske lidelser og fysiske sygdomme hænger sammen på denne interaktive hjemmeside

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev