Morten Andreasen

Jeg er chefkonsulent og har været ansat i fonden siden maj 2021. Jeg arbejder især med pionercenterinitiativet, med fondens årlige temapublikation og med fondens årsmøde, og jeg er kontaktperson for en række Centers of excellence. Jeg har tidligere arbejdet i Nationalt Genom Center, Det Etiske Råd og Forsknings- og innovationsstyrelsen.

Jeg er uddannet cand.scient. i biologi og filosofi og har en samfundsvidenskabelig ph.d. fra Folkesundhedsvidenskab, alle fra Københavns Universitet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev