Metha Nielsen

Jeg er økonomimedarbejder i fonden og har kontakten til centrene for så vidt angår økonomiske opgaver i form af budgetter, udbetalinger og gennemgang af årsregnskaber. Herudover beskæftiger jeg mig med fondens bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, herunder udarbejdelse af fondens årsregnskab.

Jeg har været i fonden siden 2005 og har en baggrund som revisor, hovedsageligt i private revisionsfirmaer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev