Mikkel

Jeg blev ansat i Danmarks Grundforskningsfond i november 2022.

Mine arbejdsopgaver består i at arbejde med fondens SQL-database, dataanalyser af fondens impact herunder bibliometriske analyser af en lang række af fondens bevillingshavere samt bidrage til fondens selvevalueringsrapport og diverse ad hoc IT-projekter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev