Om Fonden

Danmarks Grundforskningsfond støtter nysgerrighedsdreven frontforskning af den højeste kvalitet i Danmark.

Hvem er vi?

Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet i 1991 som en uafhængig fond, der arbejder for at styrke dansk forskning inden for alle fagområder. Siden etableringen har fonden fået tilført ny kapital på 3 milliarder i 2008 og igen i 2015, hvilket muliggør, at fonden kan uddele midler frem til 2036. Kapitaltilførslerne sikrer fondens uafhængighed og en langsigtet forpligtelse til at styrke den bedste danske forskning.

Hvad laver vi?

Danmarks Grundforskningsfond har to virkemidler:

  • Centers of Excellence – fondens flagskib og primære virkemiddel. En centerbevilling er stor og fleksibel og har en levetid på op til ti år. Danmarks Grundforskningsfond forventer, at centrene leverer banebrydende resultater.
  • Niels Bohr Professorer – dette virkemiddel har til formål at berige danske forskningsmiljøer med førende forskere fra udlandet.

Hvordan træffer vi beslutning om, hvem der skal have midler?

Bevillingsbeslutninger er baseret på tre kerneværdier:

  • Excellence – vi stræber efter excellence i alle aspekter af forskningen.
  • Transparens – vi tilstræber transparens i bedømmelses- og udvælgelsesprocesserne.
  • Risikovillighed – vi anerkender, at banebrydende forskning kræver risikovillighed.

Hvordan støtter vi vores bevillingshavere?

Støtte til bevillingshavere er baseret på tre kerneværdier:

  • Frihed – vi stræber efter at give vores bevillingshavere frihed og fleksibilitet.
  • Tillid – vi møder vores bevillingshavere med tillid.
  • Engagement – vi engagerer os i og lærer fra hver bevillingshaver.

Læs mere om fonden under menupunkterne til venstreNyhedsbrev