3. september 2020

Officiel åbning af Center for Geometry and Topology (GeoTop)

Torsdag den 27. august var dagen for den officielle åbning af grundforskningscentret GeoTop, der ledes af professor Nathalie Wahl fra Københavns Universitet. Centret vil særligt beskæftige sig med at løse åbne matematiske problemstillinger i krydsfeltet mellem geometri og topologi, så som hvordan skovbrande spreder sig, til forståelsen af universets facon.

Centeråbningens fysisk fremmødte gæster sørgede for at holde god afstand i det gamle auditorie på KU. Udover salens gæster, fulgte nysgerrige sjæle også med på zoom samt på centerets streamede version af arrangementet online.
Centeråbningens fysisk fremmødte gæster sørgede for at holde god afstand i det gamle auditorie på KU. Udover salens gæster, fulgte nysgerrige sjæle også med på zoom samt på centerets streamede version af arrangementet online. Foto: Jim Høyer.

Det tidligere store medicinsk-anatomiske auditorium, nu Auditorium Store UP1, ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet dannede torsdag i sidste uge rammerne om den officielle indvielse af grundforskningscentret Center for Geometry and Topology (GeoTop). Centerets vision er at behandle en række grundlæggende og ubesvarede matematiske spørgsmål, der befinder sig i skæringspunktet mellem geometri og topologi og med udgangspunkt i tre matematiske begreber: modulirum, geodæter og singulariteter.

Centeråbningens gæster blev indledningsvist budt velkommen af professor og institutleder Michael Sørensen, fra Institut for Matematiske Fag, efterfulgt af dagens første taler, rektor for Københavns Universitet Henrik C. Wegener:

“I am very excited about the team that GeoTop has gathered and look forward to see what they will bring within the next six years. The essence of these concepts is difficult, but GeoTop’s research will help us understand the world around us and help make better predictions about the future,” sagde Wegener.

Rektor ved Københavns Universitet Henrik Wegener.
Rektor ved Københavns Universitet Henrik Wegener. Foto: Jim Høyer.

Herefter talte fondens direktør Søren-Peter Olesen, der varmt lykønskede Nathalie Wahl og hele teamet bag GeoTop med bevillingen:

”Today we celebrate one of the best moments and that is the inauguration of a new Center of Excellence with a horizon of up to 10 years. From the DNRF we will certainly support you with all we can, and I know the department is also strongly behind you. I have always been impressed about the apparently seamless collaboration between the DNRF grantees here and the department and we look forward to being part of that in the future,” sagde Olesen blandt andet i sin tale.

Dagens øvrige talere inkluderede også dekan ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Kathrine Krogh Andersen, samt tre af centerets forskere, herunder professor Tobias Holck Colding fra MIT, postdoc Markus Land fra Universities of Regensburg og Oscar-Randal-Williams fra Universitet of Cambridge.

“At the department of mathematics, we have a proud tradition of outstanding research. It is my strong hope and expectation that GeoTop will succeed to do brilliant research as well,” sagde Krogh Andersen.

Geometri, topologi – og en gul hat

Nathalie Wahl demonstrerede vanskelige og abstrakte matematiske koncepter ved hjælp af kreative forklaringsmetoder.
Nathalie Wahl demonstrerede vanskelige og abstrakte matematiske koncepter ved hjælp af kreative forklaringsmetoder. Foto: Jim Høyer.

Sidst men ikke mindst indtog også centerleder Nathalie Wahl sin plads blandt rækken af talere. Her bød hun på en underholdende indføring i nogle af de kerneområder, som centeret vil beskæftige sig med over de kommende år. I sin tale udtrykte Wahl stor glæde ved at få muligheden for at kunne arbejde sammen med centrets dygtige og ambitiøse forskere. Derudover pointerede hun, at centerets hjerte består af en stor gruppe unge forskere og at centeret har brug for dem, særligt fordi de kan bidrage med nye og vigtige betragtninger til gavn for centerets forskning.

Læs mere om GeoTop på centerets hjemmeside her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev