11. december 2020

Officiel åbning af Center for Eksperiment-Filosofiske Studier af Diskrimination (CEPDISC)

Fredag den 4. december 2020 var dagen for den officielle åbning af et af DG’s ti nye grundforskningscentre CEPDISC, der ledes af professor Kasper Lippert-Rasmussen ved Aarhus Universitet. Centeret forsker i diskrimination med en eksperimentel-filosofisk tilgang. Åbningen foregik delvist ved fysisk fremmøde på Aarhus Universitet samt virtuelt på Zoom.

Centerleder Kasper Lippert-Rasmussen var en af dem, der var mødt op fysisk, mens størstedelen fulgte med på Zoom.
Centerleder Kasper Lippert-Rasmussen var en af dem, der var mødt op fysisk, mens størstedelen fulgte med på Zoom. Foto: Lars Kruse/AU

Fredag den 4. december 2020 var dagen for den officielle åbning af grundforskningscenteret CEPDISC ved Aarhus Universitet, der både foregik på Institut for Statskundskab samt virtuelt via Zoom. Det nye grundforskningscenter har dog været åbnet siden 1. august 2020, men grundet Covid-19 blev den oprindelige åbningsceremoni rykket. Centeret skal forske i diskrimination, hvor de kombinerer en filosofisk analyse med en eksperimentel metode.

Centeråbningen startede ud med en lykønskning fra Danmarks Grundforskningsfond direktør Søren Peter Olesen via Zoom:

“Hjerteligt tillykke til Kasper og hele CEPDISC-teamet! Det er et imponerede flot hold, I har sat sammen. Der er både en meget, meget høj faglighed, og så er der de komplementære kompetencer, som centret består af. I DG oplever vi hyppigt, at det kan være svært at forstå dette med en centerkonstruktion; hvordan får man synergier ud af forskellighederne, og kan skabe noget unikt. Det er – som vi opfatter det – et rigtigt grundforskningscenter,” sagde Olesen.

Herefter talte rektor Brian Bech Nielsen fra Aarhus Universitet:

”Varm velkomst til alle deltagerne både fysisk og virtuelt. Det er med stor glæde og stolthed at kunne byde jer velkommen til CEPDISC på AU. Grundforskning er det kraftigste brændstof indenfor videnskaben, der tænder en helt særlig ild hos forskerne. Det er en helt særlig fornemmelse at stå som en pioner med nye svar, men også nye spørgsmål. CEPDISC’s ambition om at forene politisk teori og politisk psykologi er banebrydende,” sagde Nielsen.

Senere tog institutleder Peter Munk Christiansen talestolen:

”Det er vores ambition på instituttet at være med blandt de allerbedste, og det er man, hvis man får en bevilling fra Grundforskningsfonden,” sagde Christiansen.

Dagens øvrige talere inkluderede også professor Lotte Thomsen fra CEPDISC.

Hvad er diskrimination? 

Centerleder Kasper Lippert Rasmussen indtog sin plads blandt rækken af talere, hvor han kom ind på de tre hovedspørgsmål, som CEPDISC vil besvare: Hvad er diskrimination? Hvad er de væsentligste indvendinger mod diskrimination? Hvad kan og bør gøres for at modvirke diskrimination? Han afsluttede med at komme nærmere ind på, hvordan CEPDISC adskiller sig:

”Vi er faktisk lidt særlige i CEPDISC. Vi er det første og eneste danske forskningscenter om diskrimination, og det første og eneste forskningscenter i verden, der er dedikeret til en eksperimentel-filosofisk tilgang til studiet af diskrimination. Vi har på CEPDISC nogle særligt dygtige forskere inden for CEPDISC’ forskellige discipliner, og forskningsfeltet er særligt divers, hvad angår de discipliner, som er repræsenteret i centret,” forklarer Rasmussen.

Læs mere om CEPDISC på centerets hjemmeside her

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev