8. november 2018

Nyt fra CEBI: Forskellen mellem riges og fattiges levetid er mindre end hidtil antaget

Forskere fra DG’s Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI) ved Københavns Universitet har udviklet en ny analysemetode til med større præcision at beregne ulighed i forventet levetid hos rige og fattige. Studiet er for nylig blevet publiceret i tidsskriftet PNAS.

Sammenhæng mellem 40-årige danske mænd og kvinders indkomst og forventet levealder.
Sammenhæng mellem 40-årige danske mænd og kvinders indkomst og forventet levealder. Grafik: Political Ideas and Analysis/KU.

Centerleder Claus Thustrup Kreiner, lektor Torben Heien Nielsen og Ph.d.-studerende Benjamin Ly Serena fra grundforskningscenteret CEBI har udviklet en ny beregningsmetode til mere præcist at måle forskellen i forventet levetid hos rige og fattige. Med metoden viser forskerne i et nyt studie publiceres i PNAS, at forskellen i levealder mellem rige og fattige ikke er så markant, som anden forskning tidligere har vist. Studiet tager udgangspunkt i registerdata for hele den danske befolkning i perioden mellem 1983-2013 og viser, at over en periode på 10 år flytter halvdelen af de fattige sig ud af de fattigste grupper, der har den højeste dødelighed. Omvendt bevæger halvdelen af de velhavende sig ned i lavere økonomiske lag og kan dermed ikke forvente samme høje levetid, som de der forbliver i de rigeste grupper. Det nye ved CEBI-forskernes beregningsmetode er, at den medregner disse bevægelser i indkomst hos de forskellige samfundsgrupper – noget, der ellers ikke før er taget højde for.

”Uligheden i forventet levetid er betydeligt overvurderet, hvis man ikke tager højde for mobilitet i indkomst, sådan som vores beregningsmetode gør, og det kan lede til forkerte konklusioner om, hvad det vil koste de offentlige kasser at finansiere velfærd for befolkningen,” fortæller Ph.d.-studerende fra CEBI Benjamin Ly Serena, der er medforfatter på studiet.

Forskernes resultater udfordrer dermed eksisterende beregninger på området, foretaget af amerikanske økonomer tilbage i 2016 hvor mobiliteten iblandt rige og fattige ikke var medregnet. Ifølge de amerikanske levetidsberegninger er forskellen i levetid hos en velhavende 40-årig mand og en 40-årig med lav indkomst 6,5 år. Men hvis man anvender CEBI-forskernes beregningsmetode, har en 40-årig mand i en af de mest velhavende grupper udsigt til at leve 77,6 år sammenlignet med 75,2 år for en 40-årig i en lavindkomstgruppe, hvilket giver en forskel på 2,4 år i levetid.

Til trods for at forskellen i levetid mellem rige og fattige er kortere end hidtil antaget, viser forskningen dog også, at uligheden overordnet set er vokset betydeligt indenfor de sidste 30 år.

Menneskets forventede levetid er en vigtig faktor at kende til grundet betydningen for store dele af vores samfund. Derfor er det gavnligt at udforme realistiske beregningsmodeller, der så præcist som muligt kan beregne vores levetid på tværs af samfundsgrupper.

Læs den videnskabelige artikel i PNAS her.

Mere information kan findes i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev