DG's årsmøde 2018 i Videnskabernes Selskab. Foto: Mikkel Østergaard.

DG’s årsmøde 2018: Diversitet og excellence i rekruttering og karriereudvikling

DG’s årsmøde 2018: Diversitet og excellence i rekruttering og karriereudvikling

De smukt udsmykkede lokaler i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab dannede fredag den 9. november rammerne om Danmarks Grundforskningsfonds årsmøde 2018, hvor fonden havde inviteret egne bevillingshavere og forskningspolitiske interessenter fra hele landet til en dag med indlæg og debat. Temaet for årets møde var diversitet og excellence i forskning.

Med fondens mødeoplæg Diversity and Excellence in Recruitment and Career Development lægger fonden op til en diskussion af diversitet i forskning, og hvad forholdet mellem diversitet og excellence er, når det gælder rekruttering og karriere-udvikling. Hvad forstås ved diversitet? Hvilke forhold gør sig gældende, for at excellent forskning kan udspringe af forskelligartede forskningsmiljøer? Og risikerer fokus på diversitet at skade selve forskningen? Det var blot nogle af de spørgsmål, der blev adresseret på mødet.

Et grundlag for bedre forskning

Professor og bestyrelsesformand for Danmarks Grundforskningsfond, Liselotte

Professor Liselotte Højgaard, Chair of the DNRF. The DNRF Annual Meeting 2018 at The Royal Danish Academy for Sciences and Letters (Photo: Mikkel Østergaard)Højgaard, bød velkommen og åbnede mødet. I sit indlæg udtalte hun, at diversitet er et grundlag for bedre forskning og tilføjede, at:

”Det handler ikke om diversitet for diversitetens skyld. Det vigtigste er at stræbe efter at gøre det bedste for forskningen, fordi det er i sidste ende også er det bedste for samfundet. De, der er dygtigst og har viljen, er de personer, der skal drive forskningen fremad,” sagde professor Liselotte Højgaard.

DG’s bestyrelsesformand adresserede desuden diversitet i form af kønsbalancen i forskning. Selvom det er blevet bedre de seneste årtier, tegner der sig i Danmark fortsat et billede af, at langt flere mænd ender med en forskerkarriere, selvom der på kandidatniveau er et overtal af kvinder. Og Danmark klarer sig her dårligere end fx Sverige og Finland. Liselotte Højgaard fremhævede desuden, at DG har haft fokus på kønsbalance i hendes tid som formand, og at flere kvinder end tidligere har modtaget bevilling fra fonden de seneste to ansøgningsrunder

Ahlers: Diversitet skal integreres i kernen af forskning

Minister of Higher Education and Science, Tommy Ahlers, the DNRF Annual Meeting 2018 at The Royal Danish Academy for Sciences and Letters, (Photo: Mikkel Østergaard)

Efter en periode på seks år som formand for DG forlader professor Liselotte Højgaard formandsposten i det nye år, og Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers indledte sin tale med at takke professor Højgaard for indsatsen som bestyrelsesformand og udtrykte, at han var glad for, at Højgaard var med til at introducere ham for grundforskning og dennes betydning, da han var nyudnævnt minister. Efterfølgende pointerede ministeren i sin tale, at hvis dansk forskning skal skille sig ud fra mængden som exceptionel, innovativ og banebrydende, så skal diversitet integreres i kernen af måden, forskning bliver udført på.

”Vi må prioritere diversitet i forskning – ikke fordi vi vil være politisk korrekte, men fordi vi vil opnå bedre resultater,” tilføjede ministeren.

”Mange af grundforskningscentrene praktiserer udvidede rekrutterings-processer for at sikre, at nye kandidater tilføjer noget nyt til gruppen i sin helhed. Jeg opfordrer Danmarks Grundforskningsfond og fondens bevillingshavere til at fortsætte denne kurs. Fortsæt med at vise verden, at diversitet er en forudsætning for excellence. Og fortsæt med at vise at det, der virkelig driver forskningen frem, er dygtige folk, der arbejder sammen på tværs af områder, nationalitet, køn og alder,” afsluttede ministeren.

”Centrene er magneter, som gør det muligt at tiltrække forskere i verdensklasse”

Professor Søren-Peter Olesen, CEO of the DNRF. The DNRF Annual Meeting 2018, at The Royal Danish Academy for Sciences and Letters, (Photo: Mikkel Østergaard)

Direktør for Danmarks Grundforskningsfond Søren Peter-Olesen fremhævede i sit indlæg, at man med årets tema vil sætte fokus på, at det er i kombinationen af diversitet og talent, at vi i særlig grad kan realisere potentialet for excellence. Fokus er diversitet og excellence, ikke enten eller. Søren-Peter Olesen sagde videre, at internationaliseringen af dansk forskning de seneste par årtier nok har været den stærkeste drivkraft for diversitet i dansk forskning. Men selvom man er blevet mere international, er der stadig en udfordring i, at internationale forskere ikke har samme mulighed for at få stillinger i Danmark, som danske forskere har. Måden at rekruttere på kan være med til at løse dette.

”Centrene er magneter, som gør det muligt at tiltrække forskere i verdensklasse, og denne fordel bør benyttes til at løfte dansk forskning med de dygtigste og mest diverse talenter – og forhåbentlig vil de medbringe arbejdsgange, der kan inspirere den danske forskningsverden,” sagde Søren-Peter Olesen.

Bred rekruttering er udfordret på danske universiteter

Rector of Aarhus University, Brian Bech Nielsen, the DNRF Annual Meeting 2018 at the Royal Danish Academy for Sciences and Letters. (Photo: Mikkel Østergaard)

Internationalisering og rekruttering var også i fokus, da rektor Brian Bech Nielsen fra Aarhus Universitet i sit dias-show viste, at der i 2017 blot var 16 procent af universitets lektorer og professorer, der var fra et andet land end Danmark. Selvom det er blevet bedre de seneste år, og selvom universitet markant har øget fokus på international rekruttering for at fremme diversiteten, så går udviklingen langsomt, og der er plads til forbedring erkender rektoren.

”Tal er tal – vi har en udfordring. Vi skal finde en måde at ændre situationen på,” lød det fra Brian Bech Nielsen.

Rektoren sluttede af med at nævne, at faste forskerstillinger er langsigtede og omkostningsfulde investeringer til flere millioner kroner, hvilket blot illustrerer vigtigheden af grundig og bred rekruttering.

At der er et problem generelt med international og bred rekruttering i dansk forskning blev slået fast i indlægget fra formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske råd (DFiR), professor Jens Oddershede. DFIR er ved at undersøge rekruttering på danske forskningsinstitutioner, og der tegner sig samme billede af, at der er rum til forbedring i forhold til at rekruttere bredt og åbent – men dog også, at det er blevet bedre over de seneste år.

Professor Jens Oddershede, chair of DFiR, the DNRF Annual Meeting 2018 at the Royal Danish Academy for Sciences and Letters. (Photo: Mikkel Østergaard)

Anderledes metode til rekruttering

Professor og centerleder af grundforskningscentret PRIVACY, Mette Birkedal Bruun, delte sine erfaringer med at benytte et rekrutterings-seminar til at finde rette kandidater. Birkedal Bruun pointerede, at det, fordi der på centeret forskes i det private inden for en række vidt forskellige områder som politik, arkitektur, lovgivning, kultur og religion, er vigtigt, at forskningsgruppen er tilsvarende mangfoldig.

”Udover at være en inspirerende proces betød seminaret, at vi før selve ansættelse kunne grundfæste PRIVACY’s etos i kandidaterne, der samtidigt blev klar over, hvem vi var. Det resulterede i dedikerede og præcise ansøgninger og i sidste ende en afstemt kerne i forskningsgruppen. Samtidig betød det, at de fleste af dem, vi ansatte, allerede havde en relation,” sagde Birkedal Bruun.

Vi er naturligt biased

Leder af Center for Music in the Brain (MIB), professor Peter Vuust, fremhævede i sit indlæg, hvordan diversitet også afspejler sig i, at vi er naturligt biased i forhold til vores måde at anskue verden på, fordi hjernen er biased.

Professor Peter Vuust, Head of the DNRF center Music In the Brain (MIB), the DNRF Annual Meeting 2018, at the Royal Danish Academy for Sciences and Letters, (Photo: Mikkel Østergaard)

Med musik som eksempel illustrerede Vuust, hvordan vores hjerner forsøger at nå frem til en genkendelighed, når man udsættes for indtryk. Alt efter, hvor i verden, man stammer fra, eller hvordan man er vokset op, opfatter hjernen omverdenen helt forskelligt. Ved det samme stykke musik vil en person født i Europa eksempelvis tælle takter anderledes end en person fra Vestafrika. Det tager 8-9 år at ændre dette, hvilket siger meget om, hvor effektivt bias spiller ind i vores erkendelser og opfattelser – i mange tilfælde, uden at vi selv registrerer det.

I forlængelse af det pointerede Vuust, at man er nødt til at adressere de problemstillinger, der kan opstå for udenlandske forskere, der ønsker en stilling i Danmark. Ud over ubevidst bias er der også nogle strukturelle forhold, som står i vejen for bred international rekruttering; dele af dansk lovgivning, ETCS-krav for udenlandske mastere, krav om dansk-kundskaber, eller jobmuligheder for ægtefæller/partnere kan komplicere mulighederne.

Behov for et fælles grundlag

Dagens indlæg anskueliggjorde, at diversitet er et bredt begreb, der rækker udover de parametre, vi måler på; internationaliseringsgrad i form af nationalitet, køn og alder. Fælles for dagens oplæg var dog enigheden om, at diversitet er vigtigt og nødvendigt for excellence i forskning. Men som Zoran Gojkovic fra Carlsberg Lab og centerleder ved ATLAS, professor Susanne Mandrup, udtrykte det, er der også brug for en fælles retning for at realisere potentialet i diverse forskningsgrupper.

”Balancen med diversitet handler om, at have forskellige personligheder og forskningsmæssige færdigheder, men et ens mindset. Det er vigtigt, at en gruppe har samme ambitioner og arbejdsetik, så her er diversitet ikke så ønskværdigt,” udtalte professor Mandrup.

Årsmødet sidste taler, Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør i virksomheden GlaxoSmithKline, sluttede dagen af med et godt råd til den danske forskningsverden. I GlaxoSmithKline har ledelsen de seneste år haft markant fokus på diversitet og kønsbalance i virksomheden.

”Nøglen er, at det begynder fra toppen. Det kræver et aktivt fokus og inklusion, ellers sker der ingen ændringer,” udtalte Levy Rasmussen.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev