8. marts 2019

MIB udfordrer traditionel forståelse af menneskets søvnstadier i nyt studie

Forskere fra DG’s Center for Music in the Brain (MIB) ved Aarhus Universitet står i spidsen for et internationalt studie, der ved at kortlægge underliggende søvnmønstre udfordrer traditionel forståelse af menneskets søvnstadier. Studiet er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

Sovende mand på bænk i det fri.
Sovende mand på bænk i det fri. Foto: Ömürden Cengiz/Unsplash

Et internationalt forskerhold ledet af grundforskningscenteret MIB har netop publiceret et studie i tidsskriftet Nature Communications, hvor forskerne for første gang kortlægger hjernens underliggende søvnmønster og dynamikker. Deltagende fra MIB er førsteforfatter Postdoc Angus Stevner, sidsteforfatter Professor Morten Kringelbach og centerleder Peter Vuust.

Den moderne forståelse af menneskets søvn har længe været baseret på inddelingen af søvn i fire overordnede stadier. Denne konsensus har grobund helt tilbage til studier fra 1930’erne og er baseret på såkaldt elektroencefalografi (EEG) – en teknik, som registrerer dele af hjernens elektriske aktivitet ved hjælp af påsatte elektroder. På trods af stor teknologisk udvikling indenfor måling af hjerneaktivitet siden, har den traditionelle forståelse skabt et unødvendigt smalt syn på hjerneaktivitet under søvn.

”Søvn og de tilhørende ændringer i bevidstheden er ikke kun et spørgsmål om videnskabelig undren, men repræsenterer også et afgørende behov for sund menneskelig funktion. Vi mangler en gennemgående forståelse af, hvad der sker i hjernen, når søvnen halter, såsom ved søvnløshed, men også i forhold til psykiatrien, hvor søvnforstyrrelser er allestedsnærværende. Det er vores håb, at en mere komplet og data-dreven repræsentation af ændringer i hele hjernens netværk kan bidrage til udviklingen af bedre modeller til at forstå søvnens rolle i disse forstyrrelser,” forklarer Angus Stevner, postdoc ved MIB og førsteforfatter på studiet.

I det nye studie har forskerholdet nu for første gang kortlagt komplekse mønstre og dynamikker i hjernen under søvnen. Ved at bruge såkaldt fMRI-skanninger (funktionel magnetisk ressonanstomografi) til at kortlægge hjernens aktivitet ved at måle ændringer associeret med blodgennemstrømning, har forskerne fået langt bedre skanningsbilleder end hidtil opnået. Samtidig har forskerne benyttet en fuldkomment data-drevet repræsentation af ændringer i hjernen modsat definitionen af traditionelle søvnstadier, der hovedsageligt beror på menneskelige ekspertobservationer af EGG. Stevner og resten af det internationale forskerhold sammenlignede dernæst resultaterne med de mere konventionelle EEG-målinger og kunne konstatere, at der under menneskets søvn er tale om et langt mere komplekst netværk af hjerneaktivitet mellem hjerneregionerne end hidtil antaget.

Grænsen mellem hjernens vågne og sovende tilstand, der hvor vi langsomt driver ud af bevidstheden og længere ind i søvnen, har længe udfordret den konventionelle forståelse af søvnen og de fire stadier. Stevner og resten af forskerholdets nye resultater bekræfter, at de hidtil dominerende definitioner på området er inkonsistente – et resultat, der kan ændre måden, hvorpå vi forstår søvn og ikke mindst ændre vores tilgange til søvnforstyrrelser såsom søvnløshed.

”Fundene viser den komplekse koreografi af hjerneaktivitet under normal søvn. Udover at bryde nye rammer for vores forståelse af søvn, har vi også taget det uortodokse skridt mod at finde nye måder at forholde sig til disse fund…,” fortæller professor Morten Kringelbach fra MIB, der er sidsteforfatter på studiet.

Læs den videnskabelige artikel i Nature Communications her

Læs mere om studiet i en pressemeddelelse hos MIB her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev