31. august 2018

Kort Nyt fra August

Forskere fra CENPERM opdager frigivelse af flygtige gasser fra permafrost

Gasser frigivet fra optøning af permafrost er et af tidens markante emner i klimaforskning og debatten om global opvarmning. Indtil nu har fokus dog oftest været på frigivelse af kuldioxid og metan, men andre gasser fanget i permafrosten har også stor indvirkning på klimaet fremover.

I en videnskabelig artikel for nyligt udgivet i tidsskriftet Nature Communications har en gruppe forskere fra Grundforskningscentret CENPERM set nærmere på en række gasser, der er kendetegnet ved at være flygtige organiske forbindelser, på engelsk volatile organic compounds forkortet VOC. VOC’er reagerer hurtigt i atmosfæren og påvirker blandt andet produktionen af ozon og af små partikler, der har betydning for dannelsen af skyer.

Læs mere om forskningen hos KU her

Find den videnskabelige artikel hos Nature Communications her

 

Lone Gram skriver om antibiotika, bakterier og svampe hos Videnskab.dk

Hvorfor danner bakterier og svampe antibiotika? Det er et af de helt basale biologiske spørgsmål, som centerleder Lone Gram og kollegaerne på grundforskningscentret Center for Microbal Secondary Metabolites (CeMiSt) håber at kunne finde svar på over de kommende år. Hos forskerzonen på Videnskab.dk har Lone Gram skrevet om sit forskningsområde og forklarer blandt andet, hvorfor mikroorganismer er det største håb, vi har, i forhold til at finde ny antibiotika.

Læs mere hos Videnskab.dk her

Mere information om CeMiSt her

 

Forskere fra Starplan zoomer ind på kemien i Solsystemets barndom

Centerleder Martin Bizzaro fra Center for Stjerne- og Planetdannelse (STARPLAN) er en af hovedkræfterne bag nyt studie, hvor et internationalt forskerhold for første gang har mål på den kemiske sammensætning i Solsystemets barndom.  Målingerne er foretaget på Kondruler – milimeterstore perler – som findes i meteoritter og asteroider. Artiklen er udgivet i det videnskabelige tidsskrift PNAS.

Læs mere om forskningen hos Videnskab.dk her 

Den videnskabelige artikel kan findes hos PNAS her

 

Rubina Raja er medforfatter til bog om forskning i fortidens bysamfund

Professor og DG-centerleder Rubina Raja har sammen med professor Søren Sindbæk redigeret en bog, der i 40 artikelbidrag gennemgår nye tilgange til studiet af fortidens bysamfund. I tilgangene, som er i fokus, kombineres klassiske arkæologiske metoder med nye teknologiske og naturvidenskabelige metoder.

Læs mere om bogen og forskningen hos Carlsbergfondet her

 

Formidlingspris til Mads Toudal Frandsen fra CP3-Origins

Lektor Mads Toudal Frandsen fra grundforskningscentret CP3-Origins på Syddansk Universitet modtog for nyligt Det Naturvidenskabelige Fakultets Formidlingspris. Mads Toudal Frandsen beskæftiger sig med partikelfysik og har blandt andet taget initiativ til særlige fysik-forløb på Odense Ungdomsskole. Med prisen følger 25.000 DKK til udvikling af undervisning eller forskning.

Læs mere om Mads Toudal Frandsen og prisen her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev