13. april 2018

International forskningsgruppe fremsætter nye standarder for at sikre god forskning

Et hold af internationale forskere har for nylig publiceret et studie i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution med nye standarder for forskningsproceduren af forhistoriske proteiner.

Niels Bohr Professor Matthew Collins fra Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, har i samarbejde med en gruppe internationale forskere fra blandt andet Max Planck Institute for the Science of Human History, publiceret vejledende retningslinjer for studiet af forhistoriske proteiner.

Studiet af forhistoriske proteiner kaldet ”palaeoproteomics” hører ind under forskningsfeltet proteomik, der vedrører studiet af proteiner. Forskningsfeltet er relativt nyt og har indenfor de seneste år fået øget opmærksomhed. Proteiner kan nemlig holde sig betydeligt længere end DNA-materiale, der nedbrydes relativt hurtigt. Gennem analyser af ældgamle proteiner kan forskere derfor rejse tilbage i tiden og få et unikt indblik i skæringspunkterne mellem fortidens arkæologi, evolutionsbiologi og antropologi.

Nye teknologier har muliggjort, at forskerne nu kan analysere proteinerne med større intensitet og med langt flere detaljer end hidtil opnået. Ved hjælp af disse teknologier, kan forskerne eksempelvis spore udbredelsen af mælkeprodukter i forhistorien eller karakterisere immune responser hos individer, der døde for tusinde af år siden. Disse nye indblik har blandt medført at forskere nu kan give bedre og mere kvalificerede svar på vigtige spørgsmål, som fx vedrører kroniske sygdomme og evolutionen hos uddøde arter.

Men grundet palaeoproteomics-feltets forholdsvis unge alder, har forskningen manglet en konsolideret videnskabelig standardisering af alt fra rapportering af data til autenticitets-målinger. Dette har Matthew Collins og resten af den internationale forskningsgruppe imidlertid lavet om på. Med udarbejdelsen af de nye retningslinjer, har forskerne nemlig støbt et vigtigt fundament for fremtidig forskning indenfor studiet af forhistoriske proteiner.

 

Du kan læse mere om forskningsresultatet hos Nature Ecology & Evolution her.

Yderligere information hos Max Planck Institute for Science of Human History findes her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev