2. februar 2017

Her er de seks nye Niels Bohr Professorer

Følgende seks internationale topforskere er blevet inviteret til kontraktforhandlinger med Danmarks Grundforskningsfond til etablering af Niels Bohr Professorater:

Niels Bohr Professor: Rita Felski, University of Virginia
Uses of Literature: The Social Dimensions of Literature.
Værtsprofessor: Anne Marie Mai, Syddansk Universitet

Niels Bohr professoratet forventes at udvikle nye analysemetoder og kortlægge nye litterære emner, der vil gøre os klogere på, hvilken afgørende betydning litteratur har for vores opfattelse af eksempelvis politik, klasseskel og sundhed.

Læs mere via Syddansk Universitet

Niels Bohr Professor: Thomas Pohl, Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems
Many-body Quantum Optics in correlated Matter (maQma)
Værtsprofessor: Michael Drewsen, Aarhus Universitet

Med afsæt i kvantemekaniske beskrivelser af vekselvirkningen mellem enkelte lyskvanter og atomer er fokus for Thomas Pohls forskning at undersøge de nye kvantefysiske fænomener, som opstår når ikke blot et enkelt lyskvant eller et enkelt atom vekselvirker på meget kontrolleret vis. De specielle kvantefysiske korrelationer som her kan opstå mellem atomerne og lyskvanterne giver fx mulighed for at to lyskvanter kan bringes til at vekselvirke meget stærkt, og at enkelte lyskvanter kan skabe rumlige korrelationer i atomare systemer. Udover at bidrage til en bedre forståelse af kvanteoptiske effekter i komplekse situationer, vil Thomas Pohls forskning være yderst relevant for udviklingen af kommende kvanteteknologier.

Se mere via Aarhus Universitet

 

Niels Bohr Professor: Matthew Collins, University of York
Understanding and exploiting the survival of ancient proteins (PROTEIOS)
Værtsprofessor: Thomas Gilbert, Københavns Universitet

Niels Bohr professoratet vil anspore en redefinition af forskningen i forhistoriske proteiner (ancient proteins) ved at beskrive grundlæggende principper i biomolekylær overlevelse og udforske forhistoriske proteomer (ancient proteomes), fossil sekvenser og materielkultur. Collins forskning i proteiners diagenesemønstre vil forbedre målretningen af prøver, mens hans fremgangsmåde til non-invasive analyser muliggør en bred vifte af studier i materielkultur. Ved at benytte erfaringer fra etableringen af ’BioArCh’ i York og udnytte både det stærke forskningsmiljø i København og den ekstraordinære materiel kultur, der er præserveret i Danmark, håber Collins på at slå bro over skellet mellem naturvidenskab og humaniora. Grønlands sedimenter og Danmarks moser er anerkendt verden over som nogle af de rigeste kilder til protein artefakter i verden (skind, læder, tekstiler og værktøjer).

Se mere via Statens Naturhistoriske Museum

Niels Bohr Professor: John McGrath, University of Queensland An Integrated Program of Psychiatric Epidemiology (IPPE) 
Værtsprofessor: Preben Bo Mortensen, Aarhus Universitet

For lidt D-vitamin i fostertilstanden er formentlig en af årsagerne til, at man senere har forøget risiko for at udvikle den alvorlige sygdom skizofreni. Det konkluderede en gruppe forskere i 2010 i et opsigtsvækkende forskningsresultat. En af hovedkræfterne bag denne hypotese var professor John McGrath fra University of Queensland. Han anses for en af verdens førende forskere i skizofreni og andre psykiske sygdomme og har i en årrække arbejdet tæt sammen med Center for Registerforskning ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet, som også var medforfattere til resultatet. Nu styrkes samarbejdet med den internationale topforsker. ”Danske forskere har længe været på forkant med psykiatrisk epidemiologi og gennem et udvidet samarbejde med professor John McGrath kan vi sikre, at Danmark bevarer førerpositionen inden for dette område,” siger centerleder Preben Bo Mortensen ved Center for Registerforskning.

Se mere via Aarhus Universitet

Niels Bohr Professor: Morten Bennedsen, INSEAD Business School
The Impact of Family Assets on Corporate Structures and Outcomes (FAMBUSS) 
Værtsprofessor: Peter Norman Sørensen, Københavns Universitet

FAMBUSS-projektet med Niels Bohr professor Morten Bennedsen i spidsen skal analysere verdens mest udbredte organisationsform: de familieejede virksomheder. Projektet vil øge vores viden om hvordan ejerledelse og familieejerskab påvirker en virksomheds organisering og performance. Projektet analyserer de familieejede virksomheders kultur og innovation, ledelse og fremtidige investeringer.

Se mere via Københavns Universitet

Niels Bohr Professor: Enrico Ramirez-Ruiz, University of California
NBI Center for Transient Astrophysics (NCTA)
Værtsprofessor: Jens Hjorth, Københavns Universitet

Enrico Ramirez-Ruiz er en højt anerkendt internationalt topforsker, og hans forskningsområde er et stærkt supplement til forskningen i Dark Cosmology Centre (DARK). Ramirez-Ruiz forsker primært i universets voldsomme fænomener som supernova-stjerneeksplosioner, udbrud af gammastråling, sorte huller i galaksers centrum og andre fænomener, hvor DARK er internationalt førende. Ramirez-Ruiz er teoretiker og studerer fænomenerne ved hjælp af computer-simuleringer, mens en stor del af DARKs nuværende forskning er baseret på observationer med både rumteleskoper og store, landbaserede teleskoper. Det er nødvendigt med begge metoder – observationer og teoretiske beregninger for at opklare, hvad der sker i universet.

Læs mere via Niels Bohr Institutet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev