7. august 2017

Glas og Tid publicerer stadig resultater fra centerperioden

Professor Jeppe Dyre, ophavsmanden bag begrebet Roskilde-væsker og fra 2005-2015 leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Seje Væskers Dynamik (Glas og Tid) publicerer fortsat resultater fra bevillingsperioden.

Et eksempel på det fortsatte spin-off af DG-bevillingen er artiklen Toward broadband mechanical spectroscopy der udkom 1. august i PNAS. Artiklen er resultatet af mere end 10 års samarbejde mellem centret og en ledende gruppe ved MIT.  Samarbejdet blev etableret da centermedlem og lektor Tina Hecksher skrev sit speciale der – og siden kørte videre i sporet via sin DG-fundede Ph.D. PNAS-artiklen bygger på resultaterne af i alt 4 Ph.D. afhandlinger med udviklingen af ny måleteknikker, 3 af dem ved MIT.

Jeppe Dyre fik i foråret 2017 en bevilling på 40 millioner kroner fra Villum Fonden til at videreudvikle sin grundforskning i Roskilde-væsker.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev