17. september 2018

Fremtidens klimaændringer overhaler dyrenes evne til at følge med

Et forskerhold ledet af DG’s Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) har undersøgt, hvordan biodiversitet reagerer på klimaforandringer gennem tiden, og konklusionen er, at diversiteten i naturen ikke længere kan følge med. Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Trends in Ecology and Evolution.

To sommerfugle i naturen.
To sommerfugle i naturen. Foto: © 2017 Jee & Rani Nature Photography

(Foto: © 2017 Jee & Rani Nature Photography)

Indtil nu har forskere ment, at dyrearters primære reaktion på klimaforandringer er at migrere. Men et nyt studie ledet af grundforskningscenteret CMEC peger på, at lokale tilpasninger til miljøændringer spiller en afgørende rolle for biodiversiteten, og at fremtidens klimaændringer udvikler sig med sådan en intensitet og hastighed, at dyrene ikke længere kan følge med.

”Studiet bekræfter, at klimaet er en motor, der kører dyr over, hvis de ikke når at tilpasse sig til temperaturændringer,” fortæller lektor fra CMEC David Nogués-Bravo, der er førsteforfatter på den videnskabelige artikel.

Studiet er baseret på en gennemgang af tidligere forskning, som undersøger dyrs reaktioner på diverse klimaforandringer gennem tiden. Med udgangspunkt i fortidens undersøgelser redegør det internationale hold af forskere bag studiet for, hvorvidt dyrene kan nå at tilpasse sig fremtidens klimaforandringer. Det mest centrale spørgsmål vedrører, hvorvidt dyrene kan fortsætte med at følge med fremtidens miljømæssige forandringer.

”Vi kan se, at der har været hurtige klimaforandringer i fortiden, hvor det er blevet varmere eller koldere, men udsvingene er ikke i samme størrelsesorden, som dem vi ser i dag, og som fremtiden formentlig vil bringe,” forklarer lektor Nogués-Bravo.

Det er blandt andet klodens hurtigt stigende temperaturer, som vækker særlig bekymring hos Nogués-Bravo og resten af forskerholdet, idet de høje temperaturer kan gøre betydeligt skade på biodiversiteten. Da langt mindre klimaforandringer førhen har været nok til at udrydde adskillige dyrearter, er det ikke utænkeligt, at nutidens voldsomt stigende CO2-niveau kan få den globale gennemsnitstemperatur til at stige med 2-5 grader inden år 2100 og dermed medføre udryddelse af en række af jordens arter.

Forskerne påpeger dog, at der, på trods af sagens aktualitet forsat er huller i vores viden omkring, præcis hvordan dyr reagerer på de globale klimaændringer. I studiet har forskerne derfor arbejdet ud fra det, man med sikkerhed ved om dyrs overordnede reaktioner på klimaforandringerne. Når dyr udsættes for miljømæssige ændringer, kan der ifølge Nogués-Bravo udspille sig tre overordnede scenarier. De kan enten tilpasse sig forandringerne, migrere et andet sted hen eller som yderste konsekvens uddø.

Det nye studie fra CMEC er et oversigtsstudie, baseret på mere end 100 tidligere studier fra forskningsfelter indenfor blandt andet palæobiologi, økologi og evolutionær biologi. Samtlige af de anvendte studier beskæftiger sig med perioder med klimaforandringer, der minder om dem vi ser i dag.

Læs den videnskabelige artikel hos Trends in Ecology and Evolution her.

Mere information om studiet kan findes på Videnskab.dk her.

Yderligere information kan findes hos KU her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev