Kapitel 5: Professor Bo Elberling

Uddrag:   

”Grønland var et oplagt valg som feltlokalitet for Bo Elberling. Dels fordi han føler et ansvar for problemstillinger vedrørende det danske rigsfællesskab, dels på grund af en personlig fascination.”  

»Man kan vist godt sige, at jeg har tabt mit hjerte til Grønland. Da vi startede CENPERM i 2012, byggede det på over 20 års erfaring fra Grønland og Canada og på nogle åbenlyse, store aktuelle spørgsmål om permafrost og drivhusgasser samt et netværk af de rette kolleger. Så pludselig var forudsætningerne til stede for at tænke stort, mangfoldigt og langsigtet. Jeg ville kombinere forsøg på lokaliteter på tværs af Grønland, fordi klima-gradienten fra syd til nord og fra kysten til Indlandsisen muliggør undersøgelser af nogle interessant problemstillinger på tværs af klimazoner, som så kan bruges til at konkludere mere alment for en større region. Det er for mig geografi i en nøddeskal!«  

”Bo Elberling kan lide at se naturvidenskaben som et puslespil, hvor der fortsat mangler rigtig mange brikker i vores forståelse. Fornøjelsen ved at sidde med et stort puslespil er at få rammen på plads, eller at få én vigtig brik på plads for derefter at opleve, at en masse andre brikker giver mening. Faktisk er det mindre vigtigt, at der stadigvæk er huller. Som han ser det, er det måske ikke så vigtigt, hvor mange brikker man får lagt, men at få lagt de brikker, der skaber sammenhæng og giver mening. Det er selvfølgelig også rart at lægge den sidste brik, men det betyder ikke så meget. Det er det samme, når man skal formidle videnskab. Man skal holde fast i de store linjer. Hvis ikke der er styr på de store linjer, hvordan skal man så kunne forstå og huske detaljerne.”   

»Min drivkraft som forsker og som menneske er tæt koblet til, at jeg gerne vil fascineres og gerne ved små og meget nærværende oplevelser. Fugle er en af mine helt store personlige passioner. I faglig sammenhæng har jeg kun arbejdet meget lidt med fugle. Det er deres udvikling, farver, sanser og evne til at flyve, der optager mig, selvom humlebier sikkert er mindst ligeså interessante. Det interessante er sådan set, at det er lige meget, om det er fugle eller humlebier, det er fascinationen og glæden ved naturen, der betyder noget.«  

 

Du kan læse hele portrættet af professor Bo Elberling ved at downloade kapitlet nedenfor. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev