Kapitel 21: Professor Dorthe Dahl-Jensen

Uddrag:

“Dorthe Dahl-Jensen vidste ikke, hvad hun ville, da hun gik i gymnasiet, og der er nok heller ikke mange gymnasieelever, der tænker, at de skal være glaciolog. Men hun var naturmenneske og udendørsmenneske og spejder og gik i fjeldene og på brækurser med de norske spejdere”.

“Jeg var god til fysik og matematik, og i 3. g. bladrede jeg igennem lektionskataloget, som min far gav mig, og så, at man kunne læse glaciologi, og at det var et krav, at man skulle i felten. Så jeg tænkte: »Okay, det napper jeg, det er lige mig«. Undervejs fandt jeg mange andre ting interessante, og jeg var ved at skifte kurs nogle gange. Men da jeg kom med i felten på Grønland og var med til at bore iskerner, der tænkte jeg: »Det her er mig«. Jeg har altid tænkt, at jeg bliver nødt til at lave noget andet i mit liv også, men jeg er al-drig kommet til det, for jeg synes altid, det er vildt spændende, det, jeg laver. Men hvis jeg havde lavet noget andet, havde jeg nok syntes, at det var lige så skægt”.

“Dorthe Dahl-Jensens forskning handler om at bruge såkaldte iskerner – lange cylindre af is, der er boret ud af indlandsisen, til at lære om jordens klima igennem tiderne. Målingerne på iskernerne kombinerer forskerne med modeller over klimaprocesserne for at lave forudsigelser om, hvad der kan ske frem i tiden, og det er det, der er det overordnede mål med deres forskning”.

“Meget af den forskning, vi lavede, mens vi havde Grundforskningscenteret [Center for Is og Klima], fokuserede på de varme klimaperioder før i tiden. For 120.000 år siden, hvor vi var i den forrige mellemistid, den periode, der kaldes Eem-tiden, var klimaet i Grønland omkring otte grader varmere end i dag. Hvad skete der så med Grønlands indlandsis?
Den blev mindre, men kun så meget, at det kan have bidraget med en havvandsstigning på to meter. En meget betydelig del af resten af havvandsstigningen må altså være kommet fra Antarktis. Det er et konkret eksempel på de mål, vi har nået gennem vores forskning”.

Du kan læse hele portrættet af professor Dorthe Dahl ved at downloade kapitlet nedenfor.

Vi udgiver et kapitel hver måned fra bogen Fortællinger fra Grundforskningens Grænseland på dg.dk.
Du kan finde alle de publicerede kapitler her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev