Kapitel 2: Professor Mette Birkedal Bruun

Uddrag

”Der er ingen tvivl om, at privathedens grænser er et brændende aktuelt emne. Ikke bare i de lande, vi betragter som overvågningssamfund, lagres enorme mængder af data om os, selvom vi er gode, lovlydige samfundsborgere. Så hvad er egentlig det private, når man er et menneske i et samfund? Selvom der i høj grad drages paralleller til vores tid, så tager den privathed, som Mette Birkedal Bruun studerer, sit udgangspunkt i meget længere tilbage i historien.”

»Projektet handler om at forstå, hvad privathed i samfundet er. Vi går via det historiske, fordi det er det, vi er dygtige til, men også fordi man kan se nogle strukturer på en anden måde, når man kommer på historisk afstand. For selvom denne problematik kan føles meget aktuel, så har den eksisteret ganske længe: hvordan afgrænser vi os i forhold til det omgivende samfund? Hvilken indsigt skal forskellige former for magthavere have på enkeltindividers liv? Lige nu tror vi som sædvanlig, at det er første gang nogensinde, at verden står med de problemer, og jeg synes altid, vi har godt af at se, hvordan det har gjort sig gældende på andre tidspunkter i historien. Hvilke faktorer har haft betydning, hvilke løsningsmodeller har man gjort brug af, og har det fungeret? Selvfølgelig kan man ikke lave en parallelforskydning, men jeg mener, at vi bliver klogere, når vi ser tingene i et historisk perspektiv.«

”PRIVACY’s forskningsprogram er altså historisk i sin kerne, men samtidig går centerets historikere i forskningsdialog med digital security-eksperter, økonomer og samfundsforskere. I det hele taget er det lidt et korstog for Mette Birkedal Bruun, at historie ikke bare skal være til pynt og weekendhygge, men en forskningsressource for det moderne samfund.”

Du kan læse hele portrættet af professor Mette Birkedal Bruun ved at downloade kapitlet nedenfor.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev