Kapitel 16:  Professor Jesper Wengel

Uddrag:

”Jesper Wengel har gjort det, som kun få andre er lykkedes med, nemlig at have stor succes i både grundvidenskabelig og anvendt sammenhæng. For ham skyldes det en blanding af held og dygtighed.”

»Man skal have en fornemmelse for, hvad der kan løse et problem, og man skal være heldig. Et forskningsfelt bevæger sig i en retning, og man er afhængig af de opdagelser, der er blevet gjort undervejs. Så det er noget med at tage sit arbejde i den rigtige retning på det rigtige tidspunkt. I min ph.d. arbejdede jeg med at ændre ribose-delen (en sukkergruppe) på DNA, dengang med et andet formål. Det tog jeg op som forskningsområde, fordi jeg følte, at der kunne jeg noget, som kunne differentiere mig i Danmark. Så det var en blanding af håndværk, hårdt arbejde, intuition og held. Det sidste tror jeg er meget vigtigt inden for dette felt.«

Men held er som bekendt ikke nok i sig selv. Timingen skal være rigtig, og det er helt afgørende at ansætte de rigtige mennesker, som kan få tingene til at virke. Hos Jesper Wengel har både danske og ikke mindst en del indiske studerende og postdocs fra et samarbejde med University of Delhi haft det afgørende touch, der skulle til for at få kemien til at virke. Ud over det internationale samarbejde fremhæver han også tværvidenskabelige samarbejdsprojekter som afgørende for feltets udvikling.

»Mit felt har udviklet sig enormt over de sidste 20 år og bliver mere og mere koblet sammen med biologi. Jeg troede dengang, at nu havde Santaris og Exiqon LNA-teknologien, og vi skulle lave noget andet, for de eller deres licenstagere ville tage sig af at videreudvikle den. Men det gør de ikke – de er fokuseret på et delmål, som de går efter. Derfor er jeg nu gået tilbage og arbejder videre med det selv og prøver blandt andet at arbejde tættere sammen med biologer. I dag er der en langt højere grad af tværfaglighed end for 20 år siden, og det er meget afgørende. Det, der flytter noget, det er, når biologer og kemikere forstår hinandens udfordringer og muligheder og kan snakke sammen.«

Du kan læse hele portrættet af professor Jesper Wengel ved at downloade kapitlet nedenfor.

Vi udgiver et kapitel hver måned fra bogen Fortællinger fra Grundforskningens Grænseland på dg.dk.
Du kan finde alle de publicerede kapitler her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev