Kapitel 15: Professor Dan Zahavi

Uddrag:

”Dan Zahavi leder Center For Subjektivitetsforskning (CFS), ved Københavns Universitet, der startede som et Grundforskningscenter i perioden 2002-2012. Han nævner selv tre ting, der har haft betydning for de emnevalg, han har truffet i sin karriere: en gradvis, organisk udvikling ud fra emner, han har været optaget af; nogle epokegørende møder og endelig nogle lidt »skæve« invitationer. Et eksempel på sidstnævnte var en invitation til en konference i Spanien om det såkaldte »Locked-in syndrome« (LIS) – en tilstand forårsaget af skader på hjernestammen, hvor man er ved fuld bevidsthed, men paralyseret, og hvor man kun kan kommunikere via øjenbevægelser. Mødet var inspiration til en artikel, Dan Zahavi efterfølgende skrev, hvor han diskuterede, hvordan det at leve med LIS påvirker ens selvidentitet.”

”Et meget tydeligt eksempel på, hvordan forskningens retning kan blive bestemt af tilfældige møder, var hans første kontakt til en psykiater, som han ved første øjekast ikke umiddelbart så som en fremtidig samarbejdspartner, men som skulle vise sig at få afgørende betydning for Dan Zahavis forskning og for etableringen af CFS.”

»Efter jeg havde afholdt min første konference i København tilbage i 1996, blev jeg kontaktet af psykiateren Josef Parnas, som sagde, at han var interesseret i fænomenologi, og spurgte, om ikke vi kunne mødes. Jeg havde på det tidspunkt ikke selv arbejdet med psykiatri, og da Parnas ankom til mit kontor med en stor gul Nettopose, var jeg nok en anelse skeptisk. Men vi har nu haft et tæt samarbejde i over 20 år. Det var blandt andet sammen med ham, at jeg tog initiativ til at skrive en ansøgning til Danmarks Grundforskningsfond, og havde vi ikke haft den mærkelige vinkel med både fænomenologi og psykiatri, tvivler jeg på, at vi havde fået bevillingen.«

Du kan læse hele portrættet af professor Dan Zahavi ved at downloade kapitlet nedenfor.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev