Kapitel 14: Professor Lone Gram

Uddrag:

”To ting har drevet Lone Grams forskning, helt fra hun skrev sit speciale i 1984. For det første, at den skal være til nytte, og for det andet, at den skal handle om bakterier.

»Jeg har altid været drevet af, at det, jeg laver, skal være til nytte. Med det mener jeg ikke nødvendigvis, at min forskning i morgen skal øge bruttonationalproduktet eller give tretusind nye arbejdspladser, men snarere et nytteperspektiv i bred forstand. Nytte kan også være at gøre os klogere på biologien omkring os og verden som for eksempel klimaforandringer. Jeg startede i 1980 på Landbohøjskolen som det, der hed levnedsmiddelkandidat. I 1983 havde jeg mit første anvendte mikrobiologikursus, og jeg syntes, det var fuldstændigt fantastisk, hvad bakterier kunne, og hvad man kunne bruge dem til. Så nysgerrighed, og især om mikrobiologien, det er den anden drivkraft.«

Lige fra begyndelsen har Lone Grams forskning gjort nytte. Allerede i sit specialeprojekt tog hun fat på et meget konkret problem i den mikrobiologiske forskning.

»Jeg opdagede mikrobiologien, lige før jeg startede på specialet, som handlede om bakterier i fisk. Det var et meget stort problem på det tidspunkt, at når man dyrker bakterier, så tager det tid. En celle skal blive til to, til fire, til en koloni, og det tager nogle dage, og imens må man vente på svaret. I mit speciale arbejdede jeg derfor med at udvikle hurtigere metoder – noget der var meget vigtigt dengang og er det den dag i dag.«

Du kan læse hele portrættet af professor Lone Gram ved at downloade kapitlet nedenfor.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev