Kapitel 3: Professor Mikael Rask Madsen

Uddrag: 

”Det centrale mål for iCourts er at forstå transformationen af den multilaterale, internationale orden, med udgangspunkt i de internationale domstole, som har eksisteret i knap 100 år. Den Faste Domstol for Mellemfolkelig Retspleje, nu den Internationale Domstol, blev oprettet i 1922 i Haag. Efter Anden Verdenskrig blev der også etableret nye regionale menneskerettighedsdomstole og økonomiske domstole. I kølvandet på slutningen af Den Kolde Krig skete der yderligere en ekspansion af internationale domstole, så der i dag er godt 25 af dem verden over.”  

»De internationale domstole er ret usynlige for de fleste mennesker, men de er en af de væsentligste garantier for vores demokrati, herunder for vores ret til at sidde her og tale sammen. For ytringsfriheden. Der er en overordnet international retsorden, som er under pres lige nu, men samtidig har den ret juridisk set aldrig været stærkere. Det er det paradoks, vi studerer.«

“Ifølge Mikael Rask Madsen er grunden til, at verdensordenen er under pres, primært en række geopolitiske og nationalpolitiske transformationer, som har betydet, at der ikke er samme investering i og støtte til det internationale fællesskab som for blot 15 år siden. Der er i stigende grad nationaliseringstendenser, både i de store lande som Kina og USA, men også i mindre lande som Polen, Ungarn og Tyrkiet.” 

»Hvis udgangspunktet er, at den fælles internationale orden er fundamental for en større grad af frihed i verden, så er det en alvorlig problematik. Jeg har specialiseret mig i international ret lige siden jeg studerende i midt-halvfemserne. Jeg er et barn af den tid, hvor muren faldt og den internationale orden, som vi kender den i dag, blev skabt. Dengang fremstod det som noget, der bare blev mere og mere af. Det billede har ændret sig markant de seneste år.« 

Du kan læse hele portrættet af professor Mikael Rask Madsen ved at downloade kapitlet nedenfor.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev