Kapitel 18: Professor David Lando

Uddrag:

”David Lando er uddannet matematikøkonom fra Københavns Universitet. Her fik han særligt interesse for sandsynlighedsteorier og stokastisk modellering, som også blev omdrejningspunktet for hans speciale. Under sin ph.d. på Cornell Universitetet i USA opfandt han nogle modeller, hvor han brugte den stokastiske modellering til analyser af kreditrisiko. Det fik stor opmærksomhed og medførte, at David Lando blev internationalt kendt. På trods af, at han sidenhen har fået publiceret nogle flittigt citerede artikler i førende tidsskrifter inden for finansiel økonomi, tilskriver han alligevel de største gennembrud uddannelsen og den tidlige karriere.”

»Det var blandingen af at være uddannet i økonomi og kunne uforholdsmæssigt meget matematik og sandsynlighedsregning. Matematik/ økonomiuddannelserne i Danmark har været spektakulært succesfulde. Der er meget stærke traditioner i Danmark for matematisk baseret økonomi og for økonometri, altså statistisk metode i økonomi. Matematik/økonomiuddannelserne, med deres stærke forankring i matematik og statistik, har markant styrket disse traditioner. Da jeg var færdig med mit kandidatstudium, havde jeg lært ting, som man først, hvis overhovedet, tog på avancerede ph.d.-studier i USA.«

”Ud over at han havde den grundlæggende nysgerrighed, var uddannelsesmæssigt klædt på til at udnytte chancen og havde evnen og viljen til at arbejde hårdt for det, betød det meget for David Landos karriere, at han kom til USA på det rigtige tidspunkt. Forskningsmiljøet var langt stærkere end det danske, og han var hele tiden omgivet af forskere med stor indsigt. Og da hans vejleder i finansøkonomi gav ham et arbejde tilbage og understregede dets vigtighed, hjalp det ham til at holde fast og fortsætte ad den vej.”

»Efter min ph.d. fik jeg faktisk tilbud både fra Wharton, University of Pennesylvania og fra INSEAD i Paris. Jeg er næsten berømt for at takke nej til Wharton – det gør intet fornuftigt menneske for at tage tilbage til København. Men jeg tog tilbage til mit institut, både af familiemæssige årsager, og fordi jeg havde lyst til at være med til at bygge den fantastiske uddannelse op. Retrospektivt var det nok lidt en fejl, men det medførte pudsigt nok, at en af mine første specialestuderende var Lasse Heje Pedersen, som i dag sidder lige ovre på den anden side og er en af verdens bedste finansielle forskere i sin generation. På den måde kom der også noget godt ud af det. Men karrieremæssigt havde det været smartere at vælge Wharton. Jeg tog hjem til ingenting inden for mit fagområde. Jeg var på KU i ni år og nåede at blive professor MSO lige til sidst.«

Du kan læse hele portrættet af professor David Lando ved at downloade kapitlet nedenfor.

Vi udgiver et kapitel hver måned fra bogen Fortællinger fra Grundforskningens Grænseland på dg.dk.
Du kan finde alle de publicerede kapitler her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev