14. februar 2018

Forskningsbarometeret 2017: Danske forskere er blandt verdens dygtigste

Direktøren for Danmarks Grundforskningsfond glæder sig over årets Forskningsbarometer, som viser, at danske forskere hører til i verdenseliten.

I begyndelsen af februar udkom Uddannelses- og Forskningsministeriet med publikationen Forskningsbarometeret 2017, som årligt tager temperaturen på dansk forskning i et internationalt perspektiv. Rapporten viser, at danske forskere hører til blandt verdenseliten og er i top fem blandt OECD-landene målt på videnskabelig gennemslagskraft af publikationer i perioden 2012-2016.

Danmark er blandt andet nummer tre på listen over flest udgivne artikler i forhold til indbyggertal med 19.755 videnskabelige publikationer pr. millioner indbygger, kun overgået af Island og Schweiz. Desuden har danske forskere i gennemsnit 11,4 citationer pr. publiceret artikel, og Danmark placerer sig dermed som nummer fire blandt OECD-landene, hvilket tegner et billede af et højt kvalitetsniveau i dansk forskning. Lige siden Forskningsbarometeret første gang udkom i 2009 har Danmark hørt til i toppen.

”Vi glæder os over årets Forskningsbarometer, da rapporten viser betydningen af, at vi vægter vores nationale forskning højt og investerer bredt i de innovative forskningsmiljøer, som landet rummer. Dansk forskning står i øjeblikket i en stærk position og kan tilhøre verdenseliten langt ind i fremtiden under forudsætning af, at samfundet prioriterer dette,” siger Søren-Peter Olesen, direktør for Danmarks Grundforskningsfond.

En måling, som YouGov har gennemført for Uddannelses- og Forskningsministeriet i forbindelse med Forskningsbarometeret, viser samtidig, at befolkningen ønsker, at dansk forskning skal klare sig godt på internationalt plan. 63 procent af de adspurgte mener, at dette i høj grad er vigtigt, mens under én procent finder, at det slet ikke er vigtigt.

”Det er en vigtig pointe, at danskerne vægter landets forskning højt og mener, vi skal stræbe efter at være blandt verdens bedste. Det tyder på, at befolkningen i høj grad ønsker, at Danmark fremover skal være et videnssamfund, som er drevet af excellent forskning på højeste niveau,” siger Søren-Peter Olesen.

Du kan læse mere om årets Forskningsbarometer hos Uddannelses- og Forskningsministeriet og du kan også læse om publikationen hos Sciencereport.dk

Fakta fra Forskningsbarometeret 2017

(Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet)

  • Forskeruddannelse er højt prioriteret i Danmark. I 2015 blev der i Danmark tildelt 375 ph.d.-grader per mio. indbygger, hvilket betyder, at Danmark dette år ligger nummer 5 blandt alle OECD-lande.
  • Den danske forskningsproduktivitet, målt som antallet af videnskabelige publikationer per mio. indbygger er høj. I perioden 2012-2016 blev der publiceret 19.755 videnskabelige publikationer per mio. indbygger i Danmark, hvilket i perioden er den tredje højeste blandt OECD-landene kun overgået af Schweiz og Island.
  • Dansk forskning har generelt en høj videnskabelig gennemslagskraft (citationer per publikation). Danmark er i top 5 blandt OECD-landene i forhold til den videnskabelige gennemslagskraft af publikationer i perioden 2012-2016. Den samlede danske videnskabelige gennemslagskraft i denne periode er på niveau med lande som Luxembourg og Holland. Målt på andelen af de 10 procent mest citerede publikationer ligger Danmark helt i top. Både Schweiz og Danmark har en andel på 19,8 procent af landenes publikationer iblandt de 10 procent mest citerede, hvilket er det højeste blandt OECD-landene.
  • Dansk forskning er i høj grad baseret på international sampublicering, hvor knap 60 procent af samtlige danske videnskabelige publikationer er internationalt sampublicerede, hvilket er i top 10 blandt OECD-landene. Danmark er det OECD-land med den højeste andel af publikationer, som er sampubliceret mellem højere læreanstalter og erhvervslivet.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev