12. marts 2019

Forskere fra CON AMORE etablerer sammenhæng bag en af de mulige årsager til skizofreni

Postdoc Mélissa C. Allé og centerleder Dorthe Berntsen fra DG’s Center for selvbiografisk hukommelsesforskning (CON AMORE), Aarhus Universitet, står bag et nyt studie, der etablerer en vigtig sammenhæng mellem hallucinationer og ufrivillige erindringer ved psykoselignende oplevelser. Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Psychiatry Research.

I et nyt studie, publiceret i det videnskabelige tidsskrift Psychiatry Research, viser postdoc Mélissa C. Allé og centerleder Dorthe Berntsen fra grundforskningscenteret CON AMORE i samarbejde med forskerkollega Fabrice Berna fra Strasbourg Universitetshospital, at der er en sammenhæng mellem hallucinationer og ufrivillige erindringer hos mennesker med psykoselignende oplevelser. Sammenhængen skyldes ifølge forskerne, en manglende evne hos personen til at placere de psykoselignende oplevelser i en kontekst. Sammenhængen er vigtig for vores grundforståelse af ufrivillige erindringer og kan være med til at forklare årsag bag skizofreni.

Ifølge studiet har mennesker med psykoselignende oplevelser flere ufrivillige erindringer og fremtidsforestillinger end andre mennesker, og erindringerne skyldes ofte traumatiske hændelser og er af hallucinerende karakter. Studiet bygger videre på en tidligere antagelse om, at en af grundene til, at mennesker med skizofreni oplever hallucinationer og indre stemmer, er en manglende evne til at sætte disse ufrivillige erindringer ind i en kontekst.

”Der er god evidens for, at psykotiske oplevelser og hallucinationer ikke er alt eller intet, men findes i varierende omfang i normal-befolkningen. De fleste af os oplever hver dag, at ufrivillige erindringer dukker op i hovedet og forsvinder igen med det samme. Vores studie viser, at forskellen på dem, der har en høj og en lav frekvens af ufrivillige erindringer, er, at dem i den høje ende oplever en mindre kontrol over deres bevidsthedsindhold,” fortæller professor Dorthe Berntsen, centerleder for CON AMORE og sidsteforfatter på studiet, til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Forskningsresultaterne er baseret på data indsamlet via nettet, hvor forskerne har stillet 44 raske personer en række spørgsmål og sammenlignet de personer, der scorede højt på en skala for psykotiske oplevelser, med de personer, der scorede lavt. Med dataindsamlingen forsøger forskerne at skabe en bedre forståelse af, hvor bevidsthedsoplevelser som hallucinationer og vrangforestillinger stammer fra. Med en øget grundforståelse, er det professor Berntsen og resten af forskerholdets ønske at danne mere kvalificerede rammer for udviklingen af nye mulige behandlingsmetoder for folk med skizofreni i fremtiden.

”Hvis vi for eksempel kan se, at hallucinationer og vrangforestillinger er mekanismer, som vi alle lever med, men som hos nogle er mere ekstreme, kan det på sigt hjælpe os med at finde ud af, hvordan vi bedst behandler mennesker med skizofreni,” siger Berntsen.

I forlængelse af studiet, er forskerne nu i fuld gang med at undersøge en gruppe af testpersoner, der er diagnosticeret med skizofreni, og resultaterne forventes i løbet af 2020.

 

Find den videnskabelige artikel i Psychiatry Research her

Få mere information om studiet hos Sundhedspolitisk Tidsskrift her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev