7. april 2021

Fem fonde vil gå sammen om at finansiere Danmarks første store forskningscenter i kunstig intelligens

PRESSEMEDDELELSE: Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og VILLUM FONDEN indgår nu kontraktforhandlinger med en amerikansk professor og topforsker om etableringen af det første store forskningscenter i Danmark om kunstig intelligens. Centeret vil, hvis forhandlingerne falder på plads, blive etableret i et samarbejde med fem af landets universiteter (KU, DTU, ITU, AAU og AU), og er en del af det nationale initiativ om Pionercentre inden for vigtige forskningsområder. Bevillingsrammen for de fem fonde er på op mod DKK 352 mio.  

Efter en grundig ansøgningsproces er de fem fonde nu klar til at indgå kontraktforhandlinger til etableringen af det første Pionercenter The Pioneer Center for Artificial Intelligence med den amerikanske professor og topforsker Serge Belongie i spidsen. Belongie er uddannet datalog, professor og prodekan på Universitetet Cornell Tech i USA. Han er en af verdens førende forskere inden for kunstig intelligens.

Centeret vil forske i kunstig intelligens, også forkortet AI for ’artificial intelligence’ på tværs af forskellige samfundsudfordringer, herunder forudsigelse og forebyggelse af sygdomme, overvågning af klimaforandringer og biodiversitet samt energi og infrastruktur blandt meget mere. Udover at forske inden for de klassiske datatunge AI-discipliner så som machine learning og virtual reality, vil det nye center også dykke ned i etiske aspekter ved kunstig intelligens.

Etableringen af Pionercentrene er en ambitiøs national satsning inden for energi/klima og kunstig intelligens, som udfoldes i tæt samarbejde og samfinansiering mellem uddannelses- og forskningsministeren, de fem fonde og landets universiteter. Ambitionen er at tiltrække forskere, pionerer, på allerhøjeste internationale niveau og at etablere 2-3 samfinansierede forskningscentre i den absolutte verdenselite, der udfører grundforskning med sigte på transformative løsninger af store samfundsmæssige udfordringer.

Pionercentrene får absolut forskningsmæssig frihed, økonomisk kontinuitet og en lang tidshorisont. Det forventes, at pionercentrene kontinuerligt gennem bevillingsperioden har veldefinerede risikobetonede delprojekter, som i særlig grad har potentiale til at pionere forskningsområdet på højeste internationale niveau.

 

Du kan læse mere om Pionercentrene hos Danmarks Grundforskningsfond her

 

For yderligere information kontakt venligst:

Professor Jens Kehlet Nørskov
Bestyrelsesformand
E-mail: jkno@dtu.dk

Professor Søren-Peter Olesen
Direktør
E-mail: spo@dg.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev