15. september 2018

Eske Willerslev modtager Semper Ardens-bevilling til forskning i gener fra fortidens ris

DG-centerleder Eske Willerslev fra Center for GeoGenetik ved Københavns Universitet og Cambridge University modtager Carlsbergfondets Semper Ardens-bevilling til et projekt, der skal kortlægge arvemassen i ældgamle ris.

Professor og centerleder Eske Willerslev fra grundforskningscenteret Center for GeoGenetik modtager Carlsbergfondets Semper Ardens-bevilling til forskningsprojektet “Uncovering the genetics of rice resilience to environmental stressors: An ancient genomics approach.” Projektet har til formål kortlægge arvemassen fra fortidens ris med henblik på at gøre nutidens ris mere modstandsdygtige.

Ris er blevet dyrket og spist i tusindvis af år og er en de vigtigste fødekilder for store dele af verdens befolkning. Men grundet sygdom og ekstreme vejrforhold går store dele af udbyttet tabt år efter år. Ved at kortlægge arvemassen fra ældgamle ris, kan forskerne identificere nyttige gener til gavn for nutidens ris, så de gennem planteforædlingen mere målrettet kan gøres mere modstandsdygtige over for trusler.

”Ved at kortlægge arvemassen af forædlet ris gennem de sidste 10.000 år bliver det muligt at finde de genetiske varianter, der har haft betydning for overlevelsen og reproduktionen i ris under ekstreme klimaforandringer og epidemier, men som er gået tabt i forædlingen af nutidens rissorter. Disse genetiske varianter kan så introduceres i nulevende ris og f.eks. bidrage til at gøre dem mere resistente over for ændringer i miljøet. Det vil potentielt kunne bekæmpe sult og øge fødevaresikkerheden verden over,” forklarer professor Willerslev til Carlsbergfondet.

Det nye forskningsprojekt tager udgangspunkt i opdagelsen af, at DNA fra planter og dyr kan udvindes direkte fra gamle sedimenter – en opdagelse, som Willerslev gjorde under sit PhD.-studie.

Forskerne vil i projektet bore sedimentkerner fra søer i Kina nær de områder, hvor forædlingen af ris begyndte for 10.000 år siden, og benytte borekernerne til at udvinde DNA’et fra fortidens ris. Med bevillingen følger 19 millioner DKK.

Læs mere om forskningsprojektet hos Carlsbergfondet her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev