28. august 2018

Dominoeffekt kan føre til forstærket global opvarmning

Professor Katherine Richardson fra DG’s Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) er del af et forskerhold, der advarer om, at en ukontrollerbar dominoeffekt risikerer at forværre den globale opvarmning voldsomt. Forskerne påpeger, at målet i Paris-aftalen sandsynligvis ikke er nok til at undgå udviklingen.

Kortet viser de naturlige processer, som vi risikerer at starte, når temperaturen stiger. Farverne: gul (1-3°C), orange (3-5°C) og rød (>5°C) afspejler hvor meget temperaturen skal stige for at sætte gang i de forskellige processer. Pilene viser hvordan de gensidigt påvirker hinanden.
(Kortet viser de naturlige processer, som vi risikerer at starte, når temperaturen stiger. Farverne: gul (1-3°C), orange (3-5°C) og rød (>5°C) afspejler hvor meget temperaturen skal stige for at sætte gang i de forskellige processer. Pilene viser hvordan de gensidigt påvirker hinanden (Kilde: Steffen et al. (2018)

Da repræsentanter for 196 lande indgik Paris-aftalen i 2015 var målet blandt andet, at kloden ikke måtte overstige en gennemsnitlig temperaturstigning på 2 grader opgjort i forhold til et førindustrielt niveau. Men ifølge et nyt perspektiverende studie med blandt andre professor Katherine Richardson fra grundforskningscenteret CMEC som medforfatter, er det mål langt fra nok, hvis den globale opvarmning ikke skal eskalere.

”Vi ved faktisk ikke, om det er muligt at begrænse temperaturstigningen til to grader som aftalt på Paris-topmødet”, fortæller Richardson og uddyber: ”Vores studie tyder på, at vi på det tidspunkt allerede vil have skubbet til den første dominobrik og sat gang i en ustoppelig proces mod et meget varmere klima.”

Det videnskabelig artikel er for nyligt publiceret i det anerkendte tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) og tegner et billede af, at der er brug for en omfangsrig indsats.

Ifølge Richardson og resten af forskerholdet har vi allerede opbrugt én ud af de to grader, som er maksimum i målsætningen for den globale temperaturstigning. Og når vi først de to grader kan klimaforandringerne føre til alvorlige og ukontrollerbare dominoeffekter, der ifølge forskerholdet kan medføre, at klodens gennemsnitstemperatur stiger med hele 4-5 grader. Andre konsekvenser vil være havstigninger på 10-60 meter og optøning af metan-holdig permafrost.

” Fordi det er naturlige processer, kan de sandsynligvis ikke stoppes, når de først er sat i gang. Så det er nu vi skal handle. Med klimaforandringerne har vi vist, at vi som mennesker er i stand til at påvirke jordens systemer. Derfor bør vi også kunne påvirke dem i en positiv retning. Det kræver dog ikke kun, at vi stopper drivhusgasudledningen, med også, at vi aktivt øger jordens oplagring af CO2. Det betyder rent ud sagt, at der er behov for fundamentale forandringer i vores samfund”,” siger Richardson.

Forskerne konkluderer desuden, at menneskehedens ageren i forhold til klimaet de kommende 10-20 år vil få afgørende konsekvenser for klodens klima i de næste 10.000 til 100.000 år.

Artiklen tager udgangspunkt i ti klimatiske forandringsprocesser og undersøger deres kombinerede konsekvenser for klimaet, herunder et potentielt metan-udslip som følge af smeltende permafrost på Sibirien samt effekten af nedsmeltningen af isen på Grønland.

Læs mere om resultatet hos Københavns Universitet her

En artikel om resultatet kan også findes hos Politken.dk her

Den videnskabelige artikel kan findes hos PNAS her

Resultatet er også omtalt i udenlandske medier, herunder CNN og The Guardian

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev