11. august 2022

Er forskerne klar til FAIR-data?

Dette års publikation fra Danmarks Grundforskningsfond er netop udkommet. Publikationen giver et indblik i en række forskeres synspunkter og erfaringer med digitalisering og FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) databrug. Den berører med andre ord en af Danmarks og EU’s mest prioriterede indsatser inden for forskning i de kommende år, hvor de danske universiteter skal intensivere deres fokus på en FAIR forvaltning af forskningsdata for at fremme bedre og mere gennemsigtig forskning. *
Men er forskerne klar til at løfte opgaven, hvilke muligheder og udfordringer ser de, og hvilke erfaringer har de allerede gjort sig?

Illustration

Publikationen Digitization and FAIR data viser et positivt men også et mere heterogent billede, end man kunne forvente:

  1. Nogle bevillingshavere oplever i øjeblikket en transformation inden for deres forskningsområde på grund af den pludselige mulighed for at få adgang til og sammenligne flere store datasæt;
  2. Andre bevillingshavere, der arbejder med store datasæt, producerer data, der er meget afgrænset af forskningens setup, det vil sige, det er svært for andre at bruge deres data. Og her ses værdien af en FAIR-implementering som mere udfordrende;
  3. Brugen af kvantitativ dataanvendelse finder vej til endnu flere discipliner, der skaber ny indsigt i arkæologi, litteratur og historie;
  4. Deling af data opleves bredt som en drivkraft for samarbejde, synlighed og rekruttering, fx når kolleger finder sammen om værdifulde datasæt, eller når talentfulde forskere tiltrækkes af en institution på grund af dens velanerkendte datasæt;
  5. Bevillingshaverne rapporterer, at det kan være en udfordring at finde tilstrækkelig tid og finansiering til at gøre data FAIR;
  6. Bevillingshavere klager over, at produktion af forskning i visse tilfælde favoriseres frem for produktion af data, som andre kan bruge; nogle antyder, at datasæt skal være uafhængigt citerede for at øge synligheden og belønningen.

Læs mere i Digitization and FAIR data: (På engelsk)

Forside til publikationen Digitization and FAIR data
DG’s Årspublikation 2022

* Europa-Kommissionen har lanceret en række politiske og strategiske initiativer, der har til formål at understøtte en bedre forsknings- og samfundsmæssig udnyttelse af forskningsdata. Denne strategi er baseret på FAIR-principperne (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). Målet med strategien er, at forskningsdata genereret via offentlige midler, og eventuelt medfinansieret af private forskningsfinansierende fonde, skal leve op til FAIR principperne.

Læs mere om FAIR-principperne her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev