9. juli 2018

DG-centerleder Eske Willerslev og professor Thomas Werge får 60 millioner kroner af Lundbeckfonden til studie af hjernesygdomme gennem tiden

Leder af DG’s Center for GeoGenetik Eske Willerslev har sammen med professor Thomas Werge fået 60 millioner kroner af Lundbeckfonden til et nyt forskningscenter, der skal kortlægge hjernesygdommes evolution. Centret vil blandt andet bygge videre på det fremragende forskningsarbejde Willerslev de seneste år har stået i spidsen for under Center for GeoGenetik.

Skelet fra et menneske.
Skelet fra et menneske. (Foto: Københavns Universitet)

På Københavns Universitet opstarter i efteråret et nyt forskningscenter, der har til formål at kortlægge samspillet mellem menneskets dna og hjernesygdomme op gennem historien. I spidsen for centret er leder af grundforskningscentret Center for GeoGenetik Eske Willerslev og leder af Institut for Biologisk Psykiatri på KU, Thomas Werge. Det nye center oprettes med en bevilling på 60 millioner fra Lundbeckfonden og hedder Lundbeck Foundation Centre for Disease Evolution.

”Arbejdet i det nye forskningscenter bliver en naturlig forlængelse af arbejdet i Center for GeoGenetik. De studier, vi under GeoGenetik har lavet over menneskets vandringer gennem tiden, er en fundamental forudsætning for, at vi nu kan begynde at undersøge sygdomsevolutionen i genomer fra fortidens mennesker,” fortæller professor Eske Willerslev og uddyber:

”Vi håber, at resultaterne fra disse studier blandt andet kan blive af direkte relevans for forståelsen af psykiske lidelser og neurologiske sygdomme samt både bidrage til behandling og afstigmatisering af patienter. Uden den grundforskning vi har udført på GeoGenetik de seneste ni år, ville dette nye projekt slet ikke være muligt.”

Viden om fortidens sygdomme kan føre til nye vacciner

Efter planen vil Willerslev fortsætte og færdiggøre de projekter, som er sat i søen under Center for GeoGenetik, der afslutter sin 10-årige bevillingsperiode fra Danmarks Grundforskningsfond i sommeren 2019. Flere af projekterne støttes også af Lundbeckfonden gennem et Lundbeckfonden Professorat til Willerslev.

I løbet af DG’s bevillingsperiode har grundforskningen på Center for GeoGenetik medført markante forskningsgennembrud, hvoraf flere har været i forbindelse med store studier af fortidens sygdomsepidemier – forskning, der også vil også indgå i arbejdet på det kommende center.

”Det var eksempelvis i søgen efter en forklaring på ekstrem populationsdynamik blandt mennesker i Asien i Bronzealderen, at vi opdagede, at der findes sygdomsbakterier og virus i gamle skeletter. Herved opdagede vi, at den ældst kendte pestepidemi udspillede sig 3.000 år tidligere, end man hidtil har troet, epidemier eksisterede,” forklarer Willerslev.

Sådanne studier har ført til, at grundforskningscentret nu er i gang med at skabe et katalog over de forskellige genetiske sygdomsvarianter, der har gennem historien eksisteret. Kataloget kan bidrage til udviklingen af vacciner, fordi genetiske varianter, som forskerne ved har været en del af fortidens sygdomsbillede, risikerer at vende tilbage.

”Ved hjælp af kataloget kan vi derfor undersøge, om nutidens vacciner allerede dækker over de farligste gen-varianter fra fortiden, eller om der bør udvikles nye vacciner, så man så at sige kan ’slukke branden, før den begynder’,” siger Willerslev.

Fantastisk eksempel på grundforskningens rolle

Willerslev mener, at netop bevillingen fra Lundbeckfonden til det kommende forskningscenter er et skoleeksempel på, hvad grundforsknings kan føre til og hvilken vigtig en rolle, den har:

”I begyndelsen var vi kun drevet af vores nysgerrighed på, hvor vi mennesker stammer fra, og havde ingen idé om, hvor det kunne føre hen. Der var ikke planer for, at det skulle føre til relevans for medicinsk forskning og sygdomsbekæmpelse. Vi var bare nysgerrige. Det er det, grundforskning kan; ’bryde is’ på nye måder, som ingen kunne forudse, og som i sidste ende bliver til gavn for samfundet,” siger Willerslev.

Søren-Peter Olesen, direktør for Danmarks Grundforskningsfond, er enig med professor Willerslev og glæder sig over, at arbejdet fra Center for GeoGenetik bliver ført videre.

”Det er altid en stor glæde, når en af fondens bevillingshavere bliver bemærket og belønnet for fremragende forskning. Vi ønsker Eske Willerslev stort tillykke med denne markante forskningsbevilling og ser frem til at følge, hvad grundforskningen fra Center for GeoGenetik kan udvikle sig til i fremtiden,” siger Søren-Peter Olesen.

Forskningen i det nye Centre for Disease Evolution vil især tage udgangspunkt i dna-kortlægninger fra 1.000 gamle menneskeskeletter. Knoglerne stammer fra Europa og det vestlige Asien og er fra en tidsperiode, der strækker sig helt fra år 1850 e.kr. til den ældre stenalder for 10.000 år tilbage.

Læs mere om det kommende forskningscenter hos Lundbeckfonden her

Yderligere information kan findes hos Københavns Universitet her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev