5. oktober 2017

DG centerleder Eske Willerslev medvirker til at påvise, hvordan stenaldermennesker undgik indavl

Forhistoriske mennesker har sandsynligvis dannet parringsnetværk på et overraskende tidligt stadie for at undgå indavl. Dette viser resultaterne af et nyt studie udført af en håndfuld internationale forskere fra University of Cambridge og Københavns Universitet.

Forskerne sekvenserede genomerne af fire mennesker fra Sunghir, et kendt Stenalderfindested, som efter sigende blev befolket for 34.000 år siden. Studiet undersøger genetisk information fra jordiske rester af anatomisk moderne mennesker, som levede i den sene Stenalder – en tid, hvor moderne mennesker fra Afrika først koloniserede det vestlige Eurasien. Resultaterne af undersøgerne peger på, at datidens mennesker bevidst valgte partnere, som ikke var en del af deres nære familie. Desuden var de med stor sandsynlighed tilknyttet et større netværk af menneskegrupper, hvoriblandt partnere blev fundet.

Professor Eske Willerslev, DG centerleder for Geogenetik og hovedforfatter på publiceringen, udtaler: ”Hvad dette betyder er, at mennesker selv fra den sene Stenalder, som levede i meget små grupper, forstod vigtigheden af at undgå indavl. Vores indsamlede data påviser, at det bevidst blev undgået. Det betyder, at de må have udviklet et system til formålet. Hvis mindre jægerklaner var blevet tilfældigt parret, ville vi kunne se flere tegn på indavl, end studiet påviser.”

Læs mere om studiet på KU’s hjemmeside her (kun på engelsk).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev