5. januar 2019

DFF’s Sapere Aude-bevillinger til fire forskere med DG-tilknytning

For nyligt modtog 34 forskningstalenter den glædelige nyhed, at de med bevilling fra DFF bliver Sapere Aude forskningsledere. Fire af de 34 modtagere har tilknytning til et af Danmarks Grundforskningsfonds Centers of Excellence.

En ny generation af 34 dygtige forskere modtager Danmarks Frie Forskningsfonds prestigefyldte Sapere Aude bevilling, som sigter mod at give forskere i Danmark mulighed for at gå i dybden med vigtige forskningsidéer. Målgruppen er særligt talentfulde, yngre forskere, som med bevillingen får mulighed for at lede eget forskerteam og gennemføre forskning på højt internationalt niveau. I seneste bevillingsrunde var der 322 ansøgere og ud af de 34, der kom igennem nåleøjet, har fire forskere tilknytning til Danmarks Grundforskningsfonds Centers of Excellence.

De fire kommende Sapere Aude forskningsledere med tilknytning til DG er:

Adjunkt Mikkel Bentzon-Tilia fra CeMiSt (bevilget beløb: 5.864.976 DKK)

Mikkel Bentzon-Tilia’s forskningsprojekt ”The Bright Side of Microbial Dark Matter: An Untapped Source of Novel Natural Products” har til formål at isolere nye antibiotika iblandt såkaldt ”mikrobielt mørkt stof”. Mikrobielt mørkt stof refererer til det uudnyttede materiale af potentielt antibiotika i miljøet, som udgør 99% af puljen med bioaktive stoffer. De fleste antibiotika er baseret på naturstoffer isoleret fra dyrkbare mikroorganismer, og en af hindringerne for udviklingen af nye antibiotika er, at vi kan dyrke mindre end 1 % af bakterier fra miljøet. Derfor er det Bentzon-Tilia’s ambition at udvikle nye dyrkningsuafhængige metoder til at isolere nye bakterier fra miljøet for dermed at kunne bane vej for ny antibiotika.

Læs mere om Mikkel Bentzon-Tilia’s forskningsprojekt hos DFF her.

Lektor Urska Sadl fra iCourts (bevilget beløb: 5.869.562 DKK)

I forskningsprojektet “Judging under the influence: A critical review of the influence of legal actors on the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union” vil Urska Sadl undersøge, hvordan loven og samfundet interagerer igennem domstole. Projektet vil tage udgangspunkt i den Europæiske Domstol, som er den højeste juridiske instans i den Europæiske Union, EU. Mere specifikt vil forskningsprojektet undersøge, hvordan juridiske aktører, så som embedsmænd eller dommere, påvirker måden, hvorpå Domstolen oversætter samfundskonflikter om økonomi, sociale beskyttelsesnet og privatlivet. På trods af at Domstolens afgørelser påvirker hundredvis af institutioner i EU og tusinder af embedsmænd og millioner af borgere, ved vi meget lidt om, hvordan Domstolen når frem til disse afgørelser, og det er dette Sadl blandt andet vil forsøge af gøre os klogere på.

Læs mere om Urska Sadl’s forskningsprojekt hos DFF her.

Lektor Irene Tamborra fra DISCOVERY (bevilget beløb: 5.903.247 DKK)

Irene Tamborra’s forskningsprojekt ”Compact Astrophysical Objects and Neutrinos” handler om at undersøge elementarpartiklerne kaldet neutrinoer og deres fundamentale rolle for universets kompakte objekter så som neutronstjerner eller sorte huller. Disse kompakte objekter er ekstremt tunge og anses for at være en af de vigtigste mekanismer bag såkaldt ”kosmisk fyrværkeri”, som opstår, når massive stjerner dør. Sorte huller og neutronstjerner er forsat omgærdet af stor mystik, men Tamborra håber med forskningsprojektet at bidrage til at kaste lys over neutrinoernes betydning for dannelsen af tunge grundstoffer ved disse kompakte kilder.

Læs mere om Irene Tamborra’s forskningsprojekt hos DFF her.

Lektor Sine Lo Svenningsen fra BASP (bevilget beløb: 5.821.632 DKK)

Med forskningsprojektet ”Growth regulation by tRNA and tRNA-related small RNAs in bacteria” vil Sine Lo Svenningsen studere såkaldt tRNA, som er små livsvigtige RNA-molekyler, der findes i hundredtusindvis i enhver celle og fungerer som ’oversættere’ mellem en bestemt kode i DNA’et og den tilhørende aminosyre. På baggrund af opdagelsen af, at bakterier aktivt nedbryder overskydende tRNA, så bakterierne hele tiden skaber en balance mellem udbud og efterspørgsel, er det Sine Lo Svenningsen ambition at afsløre, hvordan denne nedbrydningsproces foregår samt at kortlægge, hvilke konsekvenser processen har for cellerne.

Læs mere om Sine Lo Svenningsen’s forskningsprojekt hos DFF her.

Yderligere information om den nye generation af Sapere Aude Forskningsledere findes hos DFF her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev