8. juni 2020

CMEC kortlægger genetisk diversitet blandt landpattedyr

Forskning foretaget ved grundforskningscentret CMEC under bevillingsperioden fra DG har ført til udviklingen af modeller, som kortlægger den globale genetiske mangfoldighed blandt landpattedyr. Modellerne er med til at kortlægge genetiske hotspots, som udgør et hidtil manglende aspekt af forskningen i biodiversitet. Resultatet er blevet til i et internationalt samarbejde, og studiet er for nylig offentliggjort i Nature Communications.

Billedet er en del af studiet fra CMEC og viser et verdenskort med grafiske farveindikationer på fordelingen af genetiske hotspots.
Billedet er en del af studiet fra CMEC og viser et verdenskort med grafiske farveindikationer på fordelingen af genetiske hotspots. Illustration: Spyros Theodoridis/CMEC.

For bedst at beskytte ​​livet på Jorden, er det nødvendigt at have viden om globale mønstre inden for biodiversitet – herunder genetisk mangfoldighed inden for arter, til forskellige arter og økosystemer. Men manglen på genetiske sekvenser på global skala har været hæmmende for at kunne kortlægge Jordens overordnede genetiske mangfoldighed.

Et internationalt samarbejde mellem forskere fra det tidligere DG-støttede grundforskningscenter CMEC og forskere fra University of Adelaide i Australien står bag et nyt studie, som for nylig er blevet offentliggjort i Nature Communications. Her har forskerholdet på baggrund af data fra mangeårige undersøgelser og teorier udviklet computermodeller, som kortlægger den globale genetiske mangfoldighed blandt landpattedyr. Studiet er blandt andet baseret på forskning foretaget ved CMEC under bevillingsperioden fra Danmarks Grundforskningsfond mellem 2009-2019.

”Genetisk mangfoldighed inden for arter er en kritisk komponent i biologisk mangfoldighed og spiller to vigtige roller på samme tid. Det afspejler arternes evolutionære historie og definerer deres evne til at tilpasse sig under fremtidig miljøændring. På trods af forudsigelser om større biodiversitetsteorier forblev den faktiske globale distribution af genetisk mangfoldighed hidtil et mysterium,” forklarer Spyros Theodoridis, postdoc ved CMEC og førsteforfatter bag studiet. Han uddyber:

”Den nylige kollektive indsats for at udfylde offentlige databaser med genetiske sekvenser og deres lokaliteter gjorde det muligt for os at evaluere disse teorier og generere de første globale kort over genetisk mangfoldighed i terrestriske pattedyrsamlinger.”

Skattekister af biologisk mangfoldighed

Studiet fra CMEC og University of Adelaide er baseret på massive mængder genetiske data om landpattedyr, som er blevet evalueret og har ført til teorier, der kunne forklare den globale distribution af genetisk mangfoldighed. Forskerholdet kom frem til, at de regioner i verden, som er rige på en lang evolutionær historie, såsom den nordlige del af Andesbjergene, den brasilianske atlantiske skov, de centralamerikanske jungler, og mange flere, også er en slags hotspots for genetisk mangfoldighed.

”Troperne, og mere specifikt tropiske bjergområder, er vært for store mængder af den globale såkaldte gene pool af genetisk mangfoldighed. Disse skattekister af biologisk mangfoldighed er i dag under et højt pres på grund af klimaforandringer ændringer i anvendelsen af naturarealer. Bevarelse af genetisk mangfoldighed i disse områder bør være en prioritet i den igangværende bevaringsindsats,” forklarer David Nogues-Bravo, som er lektor ved CMEC og sidsteforfatter bag studiet.

Læs den videnskabelige artikel fra CMEC i Nature Communications her

Læs mere om studiet fra CMEC i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev