16. december 2020

Christian Høgel og Aglae Pizzone fra CML modtager Carlsbergbevilling til tidlige middelaldermanuskripter

Professor Christian Høgel og professor Aglae Pizzone fra grundforskningscenteret CML ved Syddansk Universitet har modtaget en bevilling fra Carlsbergfondet til projektet ”Infrastructure for multi- and hyperspectral image acquisition.” Med bevillingen er det forskernes mål at få adgang til tidligere ellers skjult materiale i middelalderlige manuskripter uden at beskadige dem.  

Fra venstre: Ph.d. Jakob Povl Holck, Ph.d. René Lynge Eriksen, professor Christian Høgel, forskningsbibliotekar Mogens Kragsig Jensen og professor Aglae Pizzone.
Fra venstre: Ph.d. Jakob Povl Holck, Ph.d. René Lynge Eriksen, professor Christian Høgel, forskningsbibliotekar Mogens Kragsig Jensen og professor Aglae Pizzone. Foto: SDU

Ældre manuskripter fra middelalderen var langt fra statiske. Der blev skabt flere lag ovenpå hinanden i manuskripterne, som gennem tiden er blevet sløret og udvisket, men gennem brugen af en billedteknologi, er det nu muligt at få adgang til disse skjulte passager.

Professor Christian Høgel og professor Aglae Pizzone fra DG’s Center for Medieval Literature (CML) ved Syddansk Universitet har modtaget bevillingstypen Forskningsinfrastruktur fra Carlsbergfondet på 788.574 kr. til projektet ”Infrastructure for multi- and hyperspectral image acquisition.” Med projektet er det professor Høgel og professor Pizzones ambition at få netop denne adgang i middelalderlige manuskripter.

Multi- og hyperspektral billeddannelse  

Projektet tager udgangspunkt i manuskripter fra middelalderen og frem til den tidlige moderne tid, hvor nyt materiale blev tilføjet til det eksisterende i ældre manuskripter. En ud af fem bøger fra det 16. århundrede og 17. århundrede gemmer på skjult materiale, som det nu vil blive muligt at få adgang til.

Det er gennem teknologien man finder i såkaldt multi- og hyperspektral billeddannelse (MSI og HSI), at det vil være muligt at gå ind og finde nye lag i manuskripterne. HSI og MSI kan gennem forskellige bølgelænger, i form af ultraviolet lys og nær-infrarødt lys, tyde ellers slørede og skjulte tekster.

Du kan læse mere om projektet fra CML hos SDU her

Du kan finde mere information om bevillingen fra Carlsbergfondet her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev