DNRF Chair: Professor Vitor Cardoso

DNRF Chair:

Professor Vitor Cardoso

Periode:

1/10-22 til 30/9-25

Værtsinstitution(er):

Niels Bohr Institutet - NBIA, Københavns Universitet

Sorte huller er de enkleste, mest kompakte og – i fysikkens verden – mest flygtige makroskopiske objekter i universet. Med deres ekstraordinære evne til at konvertere energi til elektromagnetisk og gravitationel stråling, udfordrer sorte hullers dynamik vores viden om partielle differential-ligninger, numeriske metoder og om samspillet mellem kvantefelt teori og rumtidens geometri.

Informationsparadokset og de uløste singulariteter i den almene relativitetsteori peger på dybe uoverensstemmelser i vores nuværende forståelse af tyngdekraft og kvantemekanik. Disse spørgsmål er helt centrale for de nyeste banebrydende ideer indenfor forskningsfeltet, såsom forholdet mellem entanglement entropi og geometri, og disse spørgsmål driver bestræbelserne på at fuldføre teorien om semi-klassisk tyngdekraft. Det står nu klart, at de vigtigste begrebsmæssige problemer i fysikkens forståelse af sorte huller indeholder nøglen til at forstå mange af de grundlæggende spørgsmål indenfor teoretisk fysik. Kompetencen til at granske sorte huller gennem observationer skal dermed matche – og oplyses af – teoretiske fremskridt. Derfor er forskning i sorte huller helt central for de næste årtiers forskning og vil få overordnet indvirkning på vores samfund.

Vitor Cardosos forskning bruger sorte huller som drivkraft for nye forskningsresultater, som en indgang til at forstå det mørke indhold i vores univers, men også til at teste selve grundprincipperne i den almene relativitetsteori.

Som DNRF Chair vil Vitor Cardoso benytte ekspertisen på Niels Bohr Instituttet til at kvantificere kvanteeffekter på astrofysiske sorte huller og til at kombinere de stærke forskningsfelter inden for astrofysik, kvantefysik, numerisk relativitetsteori og gravitationsbølge-dataanalyse gennem en tværfaglig tilgang blandt forskerne på Niels Bohr Instituttet. Dette udmønter sig i en oprigtig tværfaglig bestræbelse og vil uden tvivl føre til ny viden, som konventionelle tilgange ikke ville være i stand til at opnå på samme måde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev