Illustration

DNRF Chair: Professor Vijay Tiwari

DNRF Chair:

Vijay Tiwari

Periode:

1. oktober 2023 - 30. september 2026

Værtsinstitution(er):

Syddansk Universitet

Genreguleringsmekanismer, der ligger til grund for afgørelser om hjernecellers skæbne og deres forstyrrelse i neurologiske lidelser.

Pattedyrs hjerneudvikling involverer en række meget komplekse og højt organiserede begivenheder. En sådan nøglebegivenhed består i, at neurale stam- og progenitorceller gradvist skifter fra proliferative til differentiative celledelinger for at skabe forskellige celletyper såsom neuroner og gliaceller, der befolker de kortiale lag. Fremskridt til trods er den spatiotemporale regulering af dette skift og dens opstrøms transkriptionelle triggere fortsat dårligt forstået. Denne mangel på viden udgør en stor forhindring for at udvikle behandling af neurologiske lidelser og effektive omprogrammeringstilgange til regenerativ terapi. Vores tidligere arbejde har belyst samspillet mellem epigenetiske mekanismer og transkriptionsfaktorer i udformningen af det genregulerende landskab, der styrer forskellige begivenheder under kortial udvikling.

Med udgangspunkt i disse erfaringer og ved at bruge en yderst multidisciplinær tilgang, der kombinerer neurobiologi, epigenetik og beregningsbiologi, stræber vi efter at afdække genregulerende kredsløb, der definerer forskellige subpopulationer af hjernebarken, og hvordan disse subpopulationer kommunikerer med hinanden og bidrager til hjernens funktion.

Endelig stræber vi efter at afkode, hvordan forstyrrelse af disse reguleringslag disponerer for visse neurologiske lidelser, og om targeting af dem kan give nye behandlingsmuligheder for disse udfordrende tilstande.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev