Illustration

DNRF Chair: Professor Samir Bhatt

DNRF Chair:

Professor Samir Bhatt

Periode:

1/5 2022 - 30/4 2025

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Epidemier og pandemier er tilbagevendende fænomener, og de vil sandsynligvis opstå hyppigere. Gennem dette forskningsprojekt udvikler vi dansk ekspertise i sygdomsmodellering, i kommunikation med beslutningstagere om risici, og i at skabe værktøjer med brede anvendelsesmuligheder. Projektet skal sikre, at politikere er bedre forberedt, når den næste pandemi opstår.

Den danske agtpågivenhed over for COVID-19 har vist, at overvågning og pandemiberedskab er vigtigt for at afbøde effekterne af en sygdomsepidemi. Dette forskningsprojekt har til formål at udvikle de grundlæggende matematiske værktøjer, der kan sikre, at vi er forberedte, når den næste epidemi opstår.

Projektets fire centrale områder

Fylogenetik: Genomisk information giver os mulighed for at udnytte den fælles evolutionære dynamik til at forstå tidligere hændelser, også når historiske data ikke findes. Vi fokuserer på udvikling af nye metoder til anvendelse på både små og store genomiske datasæt med særligt fokus på den fylogenetiske topologi.

Stokastiske modeller: Prognoser for og forudsigelse af effekten af indsatser kræver en realistisk model for, hvordan smitte spredes blandt individer. Derudover er det vigtigt at informere beslutningstagere om omfanget af de risici, der findes. Vi vil udvikle ny matematisk viden og en computerkode, der fremhæver den tilfældighed, der knytter sig til smitteprocesser.

Forbinde smitte med andre samfundsmæssige aspekter: Faktorer som fx økonomi. Vi vil belyse, hvordan smitteprocesser interagerer med komplekse sociale systemer som makroøkonomi.

Kontaktmønstre: Infektioner opstår gennem kontakt til smittede personer, men vores viden om disse mønstre er stadig mangelfulde. Vi vil benytte nye data til at forsøge at afdække de grundlæggende mekanismer i kontaktmønstre, og hvordan de varierer demografisk. Det overordnede mål med dette projekt er at videreudvikle dansk ekspertise i at bygge modeller for infektionssygdomme, kommunikere med politiske beslutningstagere om infektionsrisici og skabe værktøjer, der kan anvendes bredt. Når den næste pandemi opstår, vil dette program sikre, at politikerne er bedre forberedte og informerede.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev