DNRF Chair: Professor Peter Jørgensen

Informationer

DNRF Chair:

Professor Peter Jørgensen

Periode:

1. august 2021 - 31. juli 2024

Værtsinstitution(er):

Aarhus Universitet

Peter Jørgensen forsker i algebra, som er en hovedretning i ren matematik.  Algebra kan beskrives som studiet af ligninger, men har en bred horisont, fordi ligninger har forbindelser til andre områder af matematikken.  Et eksempel er ligningen x2+y2=1, som beskriver et geometrisk objekt, nemlig en cirkel.  Et andet eksempel er det algebraiske udtryk n(n-1)/2, som er relevant i kombinatorik; det udtrykker, hvor mange måder der findes til at vælge to genstande fra en samling af n forskellige genstande.

Forskningsprojektet i Peter Jørgensens DNRF Chair angår Calabi-Yau-kategorier.  Disse kategorier er komplicerede algebraiske objekter, som optræder i flere forskellige områder af matematikken, ikke mindst geometri og kombinatorik.  De spiller endda en nøglerolle i fysik, hvor de er af stor betydning for moderne kvantefeltteori.

Studiet af Calabi-Yau-kategorier har i en årrække været en vigtig del af Peter Jørgensens forskning.  En af hans mest citerede artikler viser, hvordan topologiske rum med Poincaré-dualitet giver anledning til Calabi-Yau-kategorier; sådanne rum optræder hyppigt i geometri.  Han har også vist en række kombinatoriske resultater om Calabi-Yau-kategorier.

Peter Jørgensen studerer for tiden invarianter og symmetrier af Calabi-Yau-kategorier.  Et af målene på længere sigt er at udvikle disse værktøjer til et niveau, som muliggør klassifikation, dvs. at producere lister af alle de Calabi-Yau-kategorier, som eksisterer.  Sådanne lister vil give afgørende information til alle områder af matematikken, hvor Calabi-Yau-kategorier optræder.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2021

Seneste nyheder

Første netværksretreat for yngre forskertalenter

Læs mere

10. DNRF Chair bevilling til SDU med fokus på social mobilitet og menneskelig kapital

Læs mere

Det er både godt og skidt - Grønland i et fremtidigt klima

Læs mere