Illustration

DNRF Chair: Professor Hanna Tuomisto

DNRF Chair:

Hanna Marjaana Tuomisto

Periode:

1. august 2023 til 31. december 2026.

Værtsinstitution(er):

Aarhus Universitet, Institut for Biologi

Bevilling:

9.987.000 kr.

Hanna Tuomisto er bredt interesseret i økologi og biogeografi af tropiske skove. Hun har udført omfattende feltarbejde i forskellige dele af tropisk Amerika, især Amazonas, for at dokumentere relationer mellem planter og jord, rumlig variation i plantesamfundets sammensætning og biogeografiske mønstre på tværs af det tropiske regnskovsbiom.

Klimaændringerne truer med at gøre store dele af Amazonas varmere og tørrere, og derfor er der en stigende bekymring for regnskovens fremtid. Det er en enorm opgave at observere og dokumentere, hvordan ændringerne kan påvirke skovafhængige arter og deres udbredelser, og derfor er et af målene med Danmarks Grundforskningsfonds projekt at udvikle overvågningsmetoder, der kan identificere plantearter i feltet eller i herbariet.

Hanna Tuomistos favoritgruppe er bregnerne, men i dette  projekt vil hun arbejde tæt sammen med forskere med fokus på andre plantegrupper, især palmer og familien Melastomataceae, for at løse spørgsmål relateret til oprindelsen af den høje artsrigdom i troperne. For eksempel, hvordan er artsdannelsesprocessen relateret til økologiske nicher, karaktertræk og den geografiske udbredelse af arterne.

Årlige højdepunkter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev