illustration

DNRF- Chair: Professor Ana Cvejic

DNRF Chair:

Professor Ana Cvejic

Periode:

1. april 2023 til 31. marts 2026

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Som DNRF Chair vil Ana Cvejic undersøge, hvordan immunceller ændrer adfærd i faste tumorer for at understøtte deres vækst. Hun vil udnytte eksisterende platforme og ekspertise på BRIC såvel som et netværk af internationale samarbejdspartnere af ledende eksperter i single cell genomics and spatial transcriptomics. Resultaterne fra disse studier har et stort behandlingsmæssigt potentiale gennem identifikationen af nye terapeutiske targets for kræftbehandling.

Ana Cvejics forskning fokuserer på at afdække, hvordan blodceller udvikler sig, og hvordan deres udvikling og funktion påvirkes af deres omgivende miljø og de signaler, de modtager fra omgivelserne. Forskningsgruppens mål er at udnytte denne viden til at finde nye behandlingsformer.

For at opretholde et sundt blodsystem livet igennem, må vores blodstamceller både forny sig selv og udvikle sig til forskellige typer specialiserede blodceller (såkaldt differentiering). Det er nødvendigt at afdække, hvordan hæmapoetiske stamceller og såkaldte HSPC-celler udvikler sig til forskellige blodcelletyper for at kunne forstå, hvad der går galt i processen i forbindelse med udviklingen af blodsygdomme.

Forskningsgruppens mål er at afkode, hvordan blodstamcellers differentieringsproces påvirkes af forskellige mikromiljøer. Til dette formål anvender Cvejic den nyeste single cell datateknologi kombineret med computeranalyse for at kortlægge blodcellers indbyrdes slægtsskabsforhold.

Ana Cvejics forskningsgruppe beskæftiger sig med menneskelige føtale hæmapoetiske celler for at afdække de dynamikker og cellulære programmer, som er aktive under dannelsen af det menneskelige blodsystem og materiale fra kræftpatienter for at undersøge, hvordan tumorers mikromiljø spiller ind, når blodstamceller udvikler sig til kræftceller.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev