Foto af hånd, som prikkes med nål. På foto er påtegnet punkter i hånden, som påvirkes af prikket.

Center for Neuroplasticitet og Smerte (CNAP)

Centerleder:

Professor, Dr. Med Thomas Graven-Nielsen

Periode:

2015 - 2025

Ansøgningsrunde:

8. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Aalborg Universitet

Bevilling:

85,0 mio. kr.

Når en skade resulterer i akut smerte, vil der i nervesystemet være en adaptiv neuroplastisk reaktion, hvilket resulterer i en stigning af kroppens følsomhed for påvirkninger. Efter noget tid vil smertens neuroplasticitet normaliseres i takt med, at skaden heler.

I nogle tilfælde vil sådanne neuroplastiske processer dog ikke normaliseres under rekonvalescens, og akut smerte udvikles til kronisk smerte med yderligere smertefølsomhed. De vedvarende smerter efter en skade kan derfor tænkes at opstå på grund af en sådan maladaptiv neuroplasticitet.

Andre former for neuroplasticitet er fordelagtig og kan få nervesystemet til at klare forskellige udfordringer, såsom den maladaptive smerteneuroplasticitet og derved hjælpe systemet tilbage til en smertefri tilstand.

Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP) vil anvende en biomedicinsk-teknologisk tilgang, hvor nye avancerede smerteprovokationer og -målings platforme studeres og anvendes til at afsløre hidtil ukendte aspekter af smerteneuroplasticiteten hos mennesker.

Dette vil bibringe eksperimentelle humane modeller, der beskriver de dynamiske egenskaber ved smerteneuroplasticiteten hos mennesker. Disse modeller vil efterfølgende udnyttes til at identificere metoder til at fremme en fordelagtig neuroplasticitet i smertesystemet hos mennesker.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev