Illustration

Center for NanoPhotonics (NanoPhoton)

Centerleder:

Professor Jesper Mørk

Periode:

April 2020 - juni 2026

Ansøgningsrunde:

10. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Danmarks Tekniske Universitet

Bevilling:

62,5 mio. dk

Bag de computere, netværk og mobile enheder, der gennemsyrer vores moderne samfund, står to centrale teknologier: fotonik og elektronik. På grund af den store forskel i størrelse af en foton og en elektron og deres svage gensidige vekselvirkning, er fotonik og elektronik i praksis helt forskellige og svært forenelige teknologier. Et vigtigt forskningsemne vedrører grænsefladen mellem fotonik og elektronik.

Det overordnede mål for Center for Nanophotonics (NanoPhoton) er at udføre grundlæggende forskning indenfor lys-stof vekselvirkning i halvleder-nanostrukturer og baseret herpå at realisere en ny generation af nanofotoniske komponenter. Især har NanoPhoton til formål at udforske en ny metode til at opnå ekstrem koncentration af lys i halvledermaterialer, samt anvendelse af denne til at adressere grundlæggende udfordringer inden for chipscale-informationsteknologi. En anden vigtig anvendelse er kvanteteknologi, hvor den ekstreme lyskoncentration muliggør vekselvirkning mellem få fotoner.  NanoPhoton adresserer åbne forskningsspørgsmål såsom: Hvor meget kan en foton koncentreres? Hvor kraftig kan lys-stof vekselvirkningen blive? Kan nanolasere og nanofotodetektorer integreres med elektroniske transistorer? Kan optiske ikke-lineariteter blive så stærke, at de fungerer på niveauet for en enkelt foton? Disse grundlæggende spørgsmål adresseres i en tværfaglig indsats, der omfatter udvikling af nye metoder til halvleder-nanofabrikation, undersøgelse af radikalt nye koncepter for komponenter, opbygning af nye teoretiske modeller til beskrivelse af lys-stof vekselvirkning i nanostrukturer, samt videreudvikling af state-of-the-the-art måleteknikker. Det er ambitionen for NanoPhoton at levere forskningsgennembrud af central betydning for den næste generation af informationsteknologi.

Visionen for NanoPhoton er at udforske et nyt regime af ekstrem stærk lys-stof vekselvirkning i halvledermaterialer, muliggjort af en ny metode til at opnå en hidtil uset rumlig koncentration af lys. Forventede forskningsgennembrud vil blive udnyttet til at løse fundamentale udfordringer indenfor chip-scale informationsteknologi.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev